De Koertcolumn nam de bestuurders van Wageningen UR en de Wageningse bestuurlijke cultuur op de korrel. De eerste aflevering verscheen in 2002 in Wb, het toenmalige weekblad van Wageningen UR. Toen in 2006 het Wb overging in Resource, ging de column mee. De laatste Koertcolumn in Resource verscheen in 2008. Daarna ging de column verder op WillemKoert.nl tot 2010.