Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 23-9-2018

Zeewierteelt voor energie en industrie

Bedrijven gaan in de nabije toekomst mogelijk zeewieren kweken in onze Noordzee, op plantages voor de Nederlandse kust. De geteelde inheemse soorten leveren dan duurzame brandstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie. Vanuit die visie werkt Ana Lopez Contreras aan het project Zeewier Bioraffinage.

'In Azie gebruiken mensen al eeuwen lang zeewieren als voedsel, zoals nori en kelp. Bedrijven halen ook al hulpmiddelen voor de voedings- en cosmetische industrie uit algen, waaronder alginaat en carrageenan', vertelt Lopez Contreras, die is verbonden aan het instituut Food & Biobased Research van Wageningen UR.

Nuttige stoffen uit losse algen halen gebeurt nog op relatief kleine schaal, maar dat wordt anders. En wat met algen kan, kan ook met algen in een complexere vorm: de zeewieren. Je zou zeewieren op grote schaal kunnen gebruiken als grondstof voor de opwekking van energie of als bron van chemicalien. In het onderzoek van Lopez Contreras, dat wordt bekostigd met Kennisbasisgelden van het ministerie van LNV (nu EL&I) en subsidies van Agentschap NL (van voorheen EZ, nu EL&I), inventariseren onderzoekers de mogelijkheden.

Een van de grote voordelen van zeewieren boven de planten die op dit moment biomassa leveren is dat ze geen lignine bevatten. Het lijmachtige lignine bemoeilijkt het splitsen van vezels in planten in suikers. Gisten zouden de suikers uit zeewieren bijvoorbeeld kunnen omzetten in de brandstof bioethanol.

Lopez Contreras en haar team proberen in hun project in te schatten wat de mogelijkheden zijn voor vier inheemse soorten algen, die gewoon groeien in onze Noordzee. 'We hebben inmiddels de hoeveelheid en samenstelling van de suikers in deze zeewieren in kaart gebracht. We kijken nu of we de suikers van de algen Laminaria digitata, Palmaria palmata en Saccharina latissima kunnen fermenteren naar ethanol, butanol en aceton. We zien dat de meeste suikers wel fermenteerbaar zijn maar nog niet allemaal, en zoeken nu naar de oorzaak hiervan. We vermoeden dat er tijdens de behandeling van de zeewieren stoffen vrijkomen die de fermentatie bemoeilijken.'

Als het onderzoeksproject slaagt, is Nederland niet alleen een energiebron rijker, maar ook een nieuwe bron van industriele grondstoffen. Derivaten van de Noordzeealgen kunnen dienen als grondstof voor bioplastics of weekmakers voor kunststoffen.

Kennis On Line, december 2010.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.