Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 2-8-2018

Wetenschappelijk aura

Wageningen, het bolwerk van de orthodoxe landbouwwetenschap, flirt met de wereld van biofotonen, kristallen en andere antroposofische rariteiten. Het werkt samen met het antroposofische Louis Bolk Instituut, en wil die samenwerking zelfs officieel gaan uitbouwen.

Louis Bolk en Wageningen hebben elkaar nodig. Louis Bolk behoeft doctorstitels en onderzoeksprojecten om wetenschappelijk verder te komen en zich te profileren als een volwaardig onderzoeksinstituut. Daarom zijn medewerkers van het instituut al bij Wageningse hoogleraren aan het promoveren. Ook werkt Louis Bolk al een paar jaar samen samen met Wageningse onderzoeksinstituten aan projecten op het gebied van de biologische landbouw. Gesubsidieerd en aangemoedigd door het ministerie van LNV.

Op zijn beurt heeft Wageningen het Louis Bolk Instituut nodig om te laten zien dat het de biologische landbouw serieus neemt. De voornaamste klant en subsidiegever van Wageningen, het ministerie van LNV, verwijt Wageningen al sinds de jaren tachtig dat het de biologische landbouw links laat liggen.

Een invloedrijke groep Wageningers, die nauwe banden onderhoudt met het biologisch circuit, is in zijn nopjes met deze ontwikkeling, en zou graag zien dat het instituut zich 'verbreedt' door samen te werken met Louis Bolk. Tegenover hen staat een net zo grote groep van wetenschappelijke hardliners, die weliswaar graag onderzoek wil doen naar en voor de biologische landbouw, maar die het in haar ogen onwetenschappelijke karakter van Louis Bolk niet ziet zitten.

'Bij Louis Bolk staat de deur naar de wereld die je niet meer kunt zien, altijd op een kier', zegt dr. Jaap Schroder van het Wageningse Plant Research International. Schroder coordineerde in het verleden een aantal Wagenings-Bolkse samenwerkingsprojecten en heeft het daar tot op de dag van vandaag moeilijk mee. 'Van een zieke aardappel zeiden onderzoekers van Louis Bolk: Deze plant vertoont ingehouden gestuwde kracht. Ik denk dan bij mezelf: Wat moet je daarmee, als wetenschapper?'

De onderzoekers van Louis Bolk beperken zich niet tot de wereld van moleculen en natuurwetten. De onderzoeksmethoden van Louis Bolk zijn ongewoon in de gangbare wetenschap. Zo wil het instituut bijvoorbeeld de kwaliteit van appels onderzoeken door de afgifte van 'biofotonen' te meten. Volgens de theorie zijn biofotonen een schakel tussen het stoffelijke en het geestelijke aspect van organismen. Biofotonen, waar te nemen als aura's, sturen processen in de cel en vormen uiteindelijk het DNA.

Een andere methode die voor het appelonderzoek op Louis Bolk in aanmerking komt, is het pendelen. Straling van appels zouden de pendel in de vingers van een onderzoekers in beweging brengen en die beweging vertelt vervolgens iets over de appel.

Louis Bolk werkt ook graag met de kristallisatiemethode. Daarbij mengen onderzoekers dierlijke of plantaardige extracten met koperchloride, en laten ze het water vervolgens op een schaal verdampen. De ijsbloemachtige structuren die dan ontstaan, geven een indicatie van de vitaliteit van de organismen die voor de extracten zijn gebruikt.

'Antroposofen zien een bezieling in de natuur', zegt drs. Ton Baars, onderzoeker op Louis Bolk. 'Om die kant te onderzoeken, hebben we speciale methoden ontwikkeld. Maar de stoffelijke kant van de natuur onderzoeken we op de logisch-analytische manier.'

Alleen op dat vlak kunnen beide instituten samenwerken, vindt Jaap Schroder. 'Met Louis Bolk hebben we bijvoorbeeld drie verschillende modellen vergeleken, waarmee boeren de afgifte van stikstof in de bodem kunnen berekenen. Puur wiskundig. Erg Wagenings dus.'

Volkskrant, 9 februari 2002.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.