Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 27-5-2019

Wageningen UR en TNO sluiten convenant

"De mondelinge afspraak is gemaakt", zegt dr. Thea van Kemenade van het Wageningse onderzoeksinstituut ATO. "Binnenkort verschijnt die op papier." Van Kemenade heeft het over het convenant, waarvan de raden van bestuur van Wageningen UR en TNO hebben besloten dat die er moet komen. Volgens de bestuurders zijn TNO en Wageningen op hetzelfde vlak actief. Ze doen er daarom goed aan om de kosten van grote investeringen te delen, en samen bijvoorbeeld dure machines aan te schaffen of afspraken te maken over het werkveld van de organisaties.

Het convenant zal onder meer de werkverdeling tussen TNO Voeding en ATO regelen. ATO 'krijgt' het productietechnische gedeelte van het voedingsonderzoek: de productie, verwerking en conservering van voedsel. TNO Voeding gaat zich bezighouden met de effecten van voeding in de mens: kwaliteit, veiligheid en gezondheidseffecten van voeding.

"Het gaat om een verdeling in grote lijnen", zegt Maarten Lortzer, zegsman van TNO. "Dat wil ik graag benadrukken. Hoe dit precies gaat uitpakken, weten we nu nog niet."

Dat wordt wellicht duidelijk in het najaar van 2001. Dan, zegt Van Kemenade, zijn de plannen waarin het convenant wordt uitgewerkt waarschijnlijk klaar. "We kunnen niet uitsluiten dat er wat gaat verschuiven. Dat microbiologen die nu bijvoorbeeld bij TNO bezig zijn, onderzoek doen dat meer past bij ATO. Misschien zullen we ze aanbieden om dat werk bij ATO voor te zetten."

In 2000 mislukten pogingen om tot een joint venture te komen tussen enerzijds de Wageningse instituten ATO en Rikilt en anderzijds TNO. Belangrijk struikelblok was dat Rikilt ook voor de overheid onderzoek doet naar de voedselveiligheid, en LNV vond dat die taken niet samengingen met ondernemingsactiviteiten. Rikilt zou dus maar voor de helft mee mogen doen met de joint venture.

Maar dat zou voor de joint venture weer betekenen dat TNO Voeding daarin de overhand zou krijgen, en daarom blies Wageningen UR de onderhandelingen af. Toch zijn TNO en Wageningen blijven praten over samenwerking op het gebied van biotechnologie, voedselverwerking, voeding en gezondheid. Over die gesprekken is verder weinig naar buiten gekomen. Tot nu toe.

Heeft een verbond tussen TNO en Wageningen nu wel kans van slagen? Van Kemenade is hoopvol. "Toen probeerden we onze activiteiten op elkaar af te stemmen door beide organisaties onder een soort van gezamenlijke leiding te brengen. Nu zijn we wat bescheidener. Nu proberen we dat met afspraken te doen."

Weekblad voor Wageningen UR, 28 juni 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.