Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 2-9-2019

Wageningen dingt mee naar ICES-KIS-miljoenen

Wageningse groepen hebben tot op het laatste moment gesleuteld aan hun voorstellen voor het aardgasfonds ICES-KIS. Uiterlijk maandagmorgen 17 februari moest alles op de post. De inzet is hoog. Het fonds, dat is ingesteld om de hoeveelheid bruikbare kennis voor de Nederlandse samenleving te vergoten, heeft 805 miljoen euro in kas.

"Het is kantje boord geweest", zegt drs Jan Dijk van de afdeling Onderzoeksstrategie van Wageningen UR. "Toen vorig jaar duidelijk werd dat er allerlei bezuinigingen zaten aan te komen, gingen er stemmen op om die te dichten met de aardgasgelden. Maar gelukkig ios dat niet gebeurd, en is het fonds overeind gebleven."

Daarom kunnen consortia van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties voorstellen indienen die leiden tot meer kennis op het terrein van de 22 aandachtsvelden waarvan het ministerie van Economische Zaken vindt dat ze voor subsidiering in aanmerking komen.

Wageningers zullen vooral insteken op de zwaartepunten Voedsel en voedingintegriteit, Transitie duurzame landbouw, Ruimtegebruik en Genomics, maar ook op Duurzame grondstoffen, Klimaat en water en Nanotechnologie.

"Wageningen heeft in 2000, toen de ICES-KIS-organisatie de interesses van wetenschappers peilde, een kleine dertig voorstellen ingediend", zegt Dijk. "Daarvan zijn er inmiddels een stel afgevallen. Ik schat dat er straks tussen de tien en twintig voorstellen uit Wageningen komen. Daarbij zitten dan forse projecten bij waarin Wageningers een voortrekkersrol vervullen, maar ook projecten waarin we ons aansluiten bij andere consortia."

Weekblad voor Wageningen UR, 20 februari 2003.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.