Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 12-7-2019

Visyoghurt maakt visserij efficienter

Nu de oceanen alsmaar leger worden en de vraag naar vis blijft stijgen, kijken steeds meer bedrijven en onderzoekers met een scheef oog naar het visafval. Dat zou wel eens een interessante grondstof voor de veevoerindustrie kunnen zijn. Het probleem is dat het snel bederft. Een Wagenings onderzoeker vond een oplossing: fermenteer het visafval tot houdbare yoghurt.

"Melkzuurbacterien kunnen voedingsmiddelen beschermen tegen bederf", zegt Maria Enes Dapkevicius. "Ze beschermen bijvoorbeeld de olien in de visresten. De bacterien zetten de visresten om in een brij, die je weer voor de veevoederindustrie kunt gebruiken."

De promovenda was in het bijzonder beducht voor de histamines die in vis kunnen ontstaan. Histamines veroorzaken allergische reacties, zoals hoofdpijn en overgeven.

"We moesten dus bacterien hebben die wel vis beschermen, maar geen histamines aanmaken of liever zelfs afbreken. Het vinden van die bacterien was het meest vernieuwende deel van mijn proefschrift." Dapkevicius vond de organismes in een gistende brij van stukjes vis en suiker. "Ik heb verschillende soorten gevonden. Nee, ik kan niet zeggen welke de beste is. Dat hangt af van de omstandigheden, en hoe zuur je het vismengsel precies wil hebben."

Dapkevicius weet niet wat er met haar ontdekking gaat gebeuren. "Ik ga hier niet mee verder. Ik ga nu onderzoeken of je honing tegen mastitis kunt gebruiken."

Maria Enes Dapkevicius promoveert 29 januari aan Wageningen Universiteit bij prof. Frans Rombouts, hoogleraar in de levensmiddelenhygiene en -microbiologie.

Weekblad voor Wageningen UR, 17 januari 2002.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.