Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 20-9-2018

Vrij uitloopei nu zonder dioxine

Het probleem van de dioxines in de vrije uitloopeieren is onder controle. Mede dankzij onderzoek van Wageningen UR kunnen bedrijven nu hun eieren laten testen en voorkomen dat er dioxines in hun producten komen te zitten.

Tijdens de naweeen van de Belgische dioxinecrisis, een kleine tien jaar geleden, ontdekte onderzoeker Ron Hoogenboom met collega's van RIKILT, instituut voor voedselveiligheid, verhoogde concentraties dioxines en dioxineachtige stoffen in eieren van kippen met een vrije uitloop.

"In 2001 kwamen er Europese richtlijnen voor de maximaal acceptabele hoeveelheid dioxineachtige stoffen in eieren", zegt Hoogenboom, projectleider en toxicoloog. "Na analyses wisten we toen dat ongeveer tien procent van de eieren van kippen met vrije uitloop in Nederland meer van die verbindingen bevatten dan was toegestaan. Duitsland, de voornaamste exportbestemming van die eieren, hield strak vast aan die norm. Consumenten en de sector hadden dus een probleem."

Samen met Aize Kijlstra van de Animal Sciences Group van Wageningen UR achterhaalde Hoogenboom dat de dioxineachtige stoffen via de grond in de eieren terecht komen. "Ook als de grond waar de kippen scharrelen maar licht is verontreinigd, stijgt de concentratie dioxineachtige stoffen in de eieren", zegt Hoogenboom.

Vooral de tijd die de kippen in de grond lopen te pikken bleek een grote factor, groter zelfs dan de mate van verontreiniging. Dankzij die kennis kon de sector maatregelen nemen, zoals grond afgraven en vervangen door schoon materiaal, of de kippen voeren voor ze naar buiten gaan. "Dan pikken ze minder in de grond", zegt Hoogenboom. "erder kun je ze extra kalk geven. Kippen die niet genoeg kalk binnenkrijgen pikken meer in de grond."

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PVE) heeft naar aanleiding van Hoogenbooms analyses een testprogramma voor eieren opgezet. Bedrijven die willen exporteren naar Duitsland kunnen hun producten laten testen en een certificaat krijgen.

Al met al is de situatie wat de sector betreft nu onder controle, constateert Hoogenboom. "Maar we weten uit onderzoek ook dat het probleem groter was naarmate de bedrijven kleiner waren. Daarom maken we ons nog wel zorgen over de eieren van hobbykippenhouders." De onderzoekers adviseren daarom om aangepaste beheersmaatregelen op te stellen voor kleine bedrijven die niet aan kwaliteitsinspecties meedoen, en voor particulieren met kippen die veel buiten lopen.

Kennis On Line, april 2009.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.