Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 3-4-2019

TNO en DLO samen in diervoeding

Dat DLO en TNO gaan samenwerken op het gebied van diervoeding is volgens dr Berthold Janszen van TNO Voeding onvermijdelijk. "Als het om veevoer ging, was de vraagstelling vroeger tamelijk eenvoudig: hoe halen we meer uit het dier?", vertelt hij. "De laatste jaren zijn daar onderzoeksvragen bijgekomen als: hoe kun je via het voer de gezondheid van het dier verbeteren? Hoe verminder je de hoeveelheid mineralen in de mest? Dat zijn onderzoeksvragen die de inbreng van allerlei specialismen vragen. TNO heeft ze niet in huis, maar DLO wel."

Drs Onno van Eijk van het ID-DLO geeft nog twee andere redenen voor de samenwerking. "We waren op toch al op hetzelfde onderzoeksgebied actief", zegt hij. "Als je dat beseft, dan krijgt apart doorgaan al snel iets van opnieuw het wiel uitvinden. Daarnaast heeft DLO wel oren naar TNO's ervaring met het opereren op de vrije markt."

De joint venture zal zich uiteindelijk met praktisch alle aspecten van diervoeding gaan bezighouden. Van waardering van voer tot de fysiologie van de vertering, en van voedingsadditieven tot effecten van veevoer op gezondheid en milieu.

Op de korte termijn zal de aandacht van de joint venture zich echter concentreren op twee speerpunt: registratieproeven voor de agro-farmaceutische industrie en onderzoek voor de pet food-industrie.

"In het eerste geval gaat het om onderzoek naar de effecten van nieuwe medicijnen en additieven die aan het veevoer worden toegevoegd", zegt Janszen. "De industrie moet dergelijk onderzoek overleggen aan de overheid om toelating te verkrijgen. In het tweede geval gaat het om onderzoek naar nieuwe voeding voor gezelschapsdieren, dat industrie tot voor kort zelf verrichtte. Maar nu begint de industrie ons als onderzoeksinstelling te ontdekken. Op de wat langere termijn denken we ook aan onderzoek naar visvoer."

De joint venture gaat ID TNO DierVoeding heten, en wordt gehuisvest in de gebouwen van het ID in Lelystad. De onderneming blijft onderdeel van zowel ID-DLO als TNO Voeding.

Weekblad voor Wageningen UR, 5 augustus 1999.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.