Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 7-10-2018

Test overziet resistentiegenen

Artsen, levensmiddelenmicrobiologen en voedingsproducenten zijn zich pijnlijk bewust geworden van de aanwezigheid van ziekmakende bacterien in de voedselketen die zijn opgewassen tegen antibiotica. Het Wageningse onderzoeksinstituut RIKILT - Instituut voor de Voedselveiligheid werkt aan nieuwe DNA-tests die de aanwezigheid van antibioticaresistenties in bacteriepopulaties vollediger in kaart brengen.

'Het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar bij landbouwhuisdieren is binnen de EU verboden', zegt Henk Aarts. 'Toch is het totale gebruik niet afgenomen en bestaat nog steeds het gevaar van resistentieontwikkeling bij ziekteverwekkers. Tegen die achtergrond ontwikkelen we deze testmethode.'

Aarts' test meet in een populatie bacterien een groot scala van bekende resistenties tegelijkertijd.

Er zijn honderden genetische variaties bekend die pathogenen antibioticaresistent maken', vertelt Aarts. 'Dat kunnen genen zijn die een bacterie in staat stellen de antibiotica sneller naar buiten te pompen, of genen die een bacterie voorzien van eiwitten die beschermen tegen antibiotica. Een ander voorbeeld is de resistentie tegen een antibioticum als ciprofloxacine. Ciprofloxacine maakt in bacterien het enzym gyrase onklaar. Zonder gyrase kan een bacterie zich niet vermenigvuldigen. Maar door blootstelling aan ciprofloxacine kunnen er bacterien ontstaan met een afwijkend gyrase-enzym dat niet meer onklaar gemaakt kan worden.'

Aarts en zijn collega's ontwikkelden al een test die tientallen resistenties in salmonella kan aantonen. 'Er komen meer resistenties voor dan gedacht. We maken ons vooral zorgen over antibioticaresistentiegenen die bacterien makkelijk overdragen op andere bacterien.'

Een theorie die Aarts graag wil toetsen is dat goedaardige bacterien in de menselijke darm of in probiotica kunnen gaan fungeren als een reservoir van resistenties. 'Een melkzuurbacterie die resistent is voor een antibioticum is op zichzelf niet schadelijk', zegt Aarts. 'Maar dat verandert als die bacterie in de menselijke darm zijn resistentiegenen overdraagt op een pathogeen.'

RIKILT-onderzoekers werken nu aan tests die bij legio bacterien honderden resistentiegenen aantonen. 'Controlerende instellingen zijn hier in geinteresseerd', aldus Aarts. 'En mogelijk ook het bedrijfsleven. Makers van producten met probiotica willen waarschijnlijk liever geen populaties met resistentiegenen vermarkten.'

Kennis On Line, 27 mei 2008.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.