Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 15-9-2019

Stoppen met roken scheelt anderhalf miljoen doden in Europa

Stel je eens voor dat iedereen in Nederland of Europa stopt met roken. Wat gebeurt er dan? Hoeveel kankerpatienten scheelt dat? Hoeveel minder mensen worden hart- en vaatpatienten? In haar proefschrift rekende ir Ina Mulder van RIVM een aantal scenario's door. De gezondheidswinst was groot genoeg om een klein Europees land te bevolken.

"In Nederland rookt nog steeds iets meer dan dertig procent van de bevolking", zegt de promovenda. "Als je dat vergelijkt met andere landen in de EU is dat nog vrij hoog."

Mulder is een voorstander van een stevig anti-rookbeleid. "De wetenschappelijke consensus is dat roken slecht is. Roken verhoogt de kans op verschillende soorten kanker, maar ook op hart- en vaatziekten en astmatische aandoeningen."

Behalve slecht voor rokers is roken slecht voor overheid, omdat het de staat op kosten jaagt. Toen oud-minister Els Borst opmerkte dat rokers met hart- en vaatziekten eigenlijk eerst zouden moeten stoppen met roken voordat ze peperdure medicijnen kregen, viel Nederland over haar heen. Maar de bewindsvrouw had een punt, blijkt uit Mulders proefschrift.

"Stel je voor dat alle rokers met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten zouden stoppen met roken", zegt de onderzoeker. "Je hebt het dan dus over een subgroep binnen de rokers, die in aanmerking komt voor statines die hun cholesterol verbeteren. Driekwart van de rokers heeft die medicijnen niet meer nodig als de groep stopt met roken. Als je kijkt naar de levensverwachting werkt stoppen met roken zelfs nog beter dan medicijnen, want de stoppers leven uiteindelijk een paar jaar langer dan de rokers die medicijnen krijgen."

Dat stoppen met roken het leven verlengt is al langer bekend, maar over de kwaliteit van de jaren na het stoppen hebben onderzoekers nooit veel met zekerheid kunnen zeggen. Een noviteit in het proefschrift van Mulder is dat zij daar wel in slaagde. Door gegevens uit een eerdere studie onder 32.000 Nederlanders opnieuw te bewerken achterhaalde de epidemiologe dat ex-rokers een beter kwaliteit van leven hebben dan rokers.

"Kwaliteit van leven is een lastig begrip", zegt Mulder. "Hoe iemand zich voelt is subjectief. Het is moeilijk om daar een meetlat naast te leggen. Maar voor zover dat kon, bleek dat ex-rokers vooral mentaal beter af zijn. Ze hebben minder emotionele problemen."

Een methodologisch probleem daarbij was dat niet duidelijk is wat nu de oorzaak en wat het gevolg was. Waren de ex-rokers stabieler omdat ze waren gestopt? Of waren het de stabiele rokers die stopten?

Behalve naar Nederland keek Mulder ook naar Europa, en berekende wat er zou gebeuren binnen de vijftien landen van de EU als iedereen zou stoppen met roken. "De WHO wil graag dat in 2015 nog twintig procent van de bevolking rookt", zegt Mulder. "Ik heb berekend wat er zou gebeuren als die doelstelling wordt gehaald, en vanaf 1995 de cijfers beginnen te dalen. Over de periode van 1995 tot 2015 scheelt dat dan anderhalf miljoen sterfgevallen. Dat is ongeveer de mannelijke bevolking van Ierland."

Ina Mulder promoveert op 13 mei aan Wageningen Universiteit bij prof. Daan Kromhout, hoogleraar volksgezondheidsonderzoek.

Weekblad voor Wageningen UR, 8 mei 2003.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.