Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 25-7-2019

Meer sigaretten, minder antioxidant bilirubine

In het bloed circuleert het molecuul bilirubine, dat het lichaam helpt bij het opruimen van de potentieel gevaarlijke moleculen die biochemici 'vrije radicalen' noemen. Onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Wageningen ontdekten dat rokers minder bilirubine in hun bloedbaan hebben.

Hoe langer de studiedeelnemers in het Leuvens-Wageningse onderzoek al rookten, hoe lager was de hoeveelheid van de antioxidant bilirubine in hun lichaam. Daardoor stijgt de kans op kanker en hart- en vaatziekten, en verouderen weefsels mogelijk sneller.

Dat roken niet gezond is, staat inmiddels als een paal boven water. Hoe groot de bijdrage van dit effect is, dat durft prof. Evert Schouten van de sectie Humane Voeding en Epidemiologie van Wageningen Universiteit niet te zeggen. "Je moet de lagere bilirubinespiegels zien als een teken dat roken ook de lichaamseigen antioxidantverdediging vermindert. Hoe die verdediging precies werkt, is nog niet bekend."

Wel denken wetenschappers dat minder bilirubine betekent dat er meer LDL-cholesterol reageert met agressieve zuurstofatomen. Het cholesterol wordt daardoor gevaarlijker voor de gezondheid.

Opvallend was dat de tijd dat iemand al rookte meer zei over de hoeveelheid bilirubine dan het aantal sigaretten dat hij dagelijks rookte. Verder waren de rokers van filtersigaretten er iets minder slecht aan toe dan de rokers van shag en zware tabak.

De verbanden golden vooral voor mannen, maar dat kwam waarschijnlijk doordat de onderzoekers niet zoveel gegevens van rokende vrouwen tot hun beschikking hadden, en de vrouwen in het onderzoek die wel rookten verhoudingsgewijs jong waren.

Bilirubine komt vrij als het lichaam hemoglobine uit versleten rode bloedcellen afbreekt. Bilirubine is dus zowel een antioxidant als een afbraakproduct. In de darm wordt bilirubine omgezet in stercoboline, de stof waaraan vaste ontlasting zijn bruine kleur heeft te danken.

Weekblad voor Wageningen UR, 28 maart 2002.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.