Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 25-5-2019

Profiel | Productschap Diervoeder

Aantal werknemers 38
Jaaromzet 16,7 miljoen gulden
Locatie Stadhoudersplantsoen 12, Den Haag
URL pdv.nl [offline]
Rechtsvorm publiekrechtelijke organisatie (PBO)

Taakveld Van het productschap zijn alle werknemers en werkgevers in de sector verplicht lid. Het productschap bestrijdt oneerlijke concurrentie, verzamelt informatie en probeert door keurmerken, onderzoek en controles ervoor te zorgen dat boeren over goed veevoer kunnen beschikken. Daarnaast voert het productschap overheidstaken uit. Veel van de EU-subsidies komen bijvoorbeeld via het productschap bij de bedrijven terecht.

Toekomst Het productschap voorziet de komende vier jaar geen ingrijpende koerswijzigingen.

Uitdaging De samenleving wil minder uitstoot van milieubelastende stoffen via de mest, geen schadelijke stoffen of ziektekiemen in melk, eieren en vlees en een menswaardig bestaan voor landbouwdieren. Door bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe diervoeders te laten verrichten, probeert het schap aan die eisen tegemoet te komen.

Relatie met Wageningen UR Jaarlijks besteedt het productschap voor meer dan 2,5 miljoen aan onderzoek. Een aanzienlijk deel van dat bedrag komt terecht bij onderdelen van Wageningen UR, zoals Wageningen Universiteit, Praktijkonderzoek, ID-Lelystad en Rikilt, maar ook bij TNO. Rikilt en ID verrichten ook controles voor het productschap. Het LEI ontwikkelt tenslotte soms modellen voor het schap, die de consequenties van beleidswijzigingen doorrekenen.

Als we de visionairs mogen geloven, gaan we toe naar een knuffellandbouw, waarin de zorgboer en zijn randgroepjongeren dieren liefdevol verzorgen, tot ze vrolijk knorrend, kakelend of loeiend naar het slachthuis gaan. De boer verandert in een welzijnswerker. In het Jaarverslag 2000 van het Productschap Diervoeder zie je dat toekomstbeeld niet terug.

Grote groeier in het onderzoek dat het Productschap laat verrichten is 'Voeding en diergezondheid'. Zes ton gaf de organisatie er verleden jaar aan uit. Het gaat dan onder meer om onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van antibiotica.

Antibiotica doden micro-organismen in de darm. Zo voorkomen deze middelen dat ziektekiemen via de spijsvertering de dieren binnendringen. De dieren hoeven daardoor minder energie te spenderen aan hun groeien in plaats van aan hun immuunsysteem. De EU wil antibiotica gaan verbieden omdat ziektekiemen in de veehouderij resistent worden, en vervolgens kunnen zorgen voor dodelijke infectieziekten bij zowel dier als mens. Onderzoekers denken dat ook goedaardige bacterien en vezels de groei van de dieren kunnen versnellen, zonder dat ze ziektekiemen resistent laten worden.

Het thema 'Milieu en diervoeding' is op de terugtocht. In 2000 spendeerde het Productschap nog een kleine 250.000 gulden aan onderzoek in die richting, maar voor 2001 is het budget met een ton verminderd. Voor het Productschap is het onderwerp 'uit-onderzocht'. Inmiddels is er voldoende kennis verzameld waarmee boeren, bijvoorbeeld door ander voer te gebruiken, hun uitstoot van stikstof, fosfor en ammoniak kunnen terugschroeven.

Het Productschap financiert ook onderzoek naar alternatieve eiwitten voor vleeskalveren. Nu maken voederfabrikanten nog 'kalvermelk' van melk- of weipoeder. De EU geeft daar ook subsidies voor. Maar de EU bouwt die subsidies af, en steeds meer producenten ontdekken de sportvoeding en medische voeding. Melkeiwitten zouden daardoor wel eens te duur kunnen worden voor kalveren, en vervangen moeten worden door eiwitten uit soja, tarwe en aardappels.

Onderzoekers hebben echter gemerkt dat plantaardige eiwitten bij kalveren kunnen leiden tot chronische ontstekingen. Het onderzoek van het Productschap was bedoeld om indicatoren voor die ontstekingsreacties op het spoor te komen. Daar is trouwens weinig uit gekomen.

Weekblad voor Wageningen UR, 31 mei 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.