Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 14-4-2019

Profiel | Nutreco

Aantal werknemers 9.185
Jaaromzet 5,7 miljard gulden
Locatie Veerstraat 38, Boxmeer
URL nutreco.com
Rechtsvorm BV

Taakveld Nutreco is vooral bekend als fabrikant van vee- en visvoeder, en is veel in het nieuws als kweker van zalm. Nutreco is echter ook actief in de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij.

Toekomst Nutreco expandeert. Het afgelopen jaar nam het concern bijvoorbeeld viskweker Hydro Seafood, poelier Ham BV en kuikenfokkerij Agrovic over. De overnames suggereren dat Nutreco ernaar streeft om zoveel mogelijk volledige ketens in de onderneming onder te brengen.

Uitdaging In de agrosector zijn de winstmarges klein. De bedrijven worden steeds groter, hun aantal steeds kleiner. In de markt voor kipproducten zijn er nu bijvoorbeeld vier grote producenten. Nutreco is daar eentje van. Elk van die vier is in staat de gehele markt van kip te voorzien. Experts verwachten dat er uiteindelijk slechts een enkele partij zal overleven. Nutreco maakt zich op om de concurrentieslag te overleven. Tot dusver doet het bedrijf het uitstekend.

Relatie Wageningen UR Diverse groepen doen al jaren onderzoek voor Nutreco. Voor sommige is Nutreco zelfs de belangrijkste partner.

Onderzoeksinstituut LEI en Nutreco hebben in de laatste weken van 2000 gesprekken gevoerd over toekomstige samenwerking. Waarover die gesprekken precies gingen en wat er is afgesproken, daarover kan LEI geen mededelingen doen. Behalve dan dat de gesprekken 'in prettige sfeer' zijn verlopen.

Zo nieuw als de contacten tussen LEI en Nutreco zijn, zo oud zijn ze al met de leerstoelgroep Fokkerij en genetica. Meer dan tien jaar geleden startte de leerstoelgroep een door het ministerie van Economische Zaken gefinancierd project. Daarin werkten genetici aan een moleculaire kaart van het genoom van de kip. Dat project heeft inmiddels voor de tweede keer een vervolg gekregen, en is uitgebouwd met EU- en STW-projecten. In die lappendeken van projecten zoeken de genetici van de groep naar interessante genen, die groei, vetaanzet en de ontwikkeling van de borstspier beinvloeden.

De isolatie van de genen komt in dit project steeds dichterbij. Wetenschappers verwachten dat het niet meer lang zal duren tot de genetische kaarten van de leerstoelgroep zullen leiden tot gestroomlijnde fokprogramma's.

Nutreco investeert fors in dat onderzoek. Het bedrijf betaalt niet alleen mee aan het onderzoek, het levert ook het te onderzoeken materiaal en heeft al een tiental generaties kippen - denk aan tienduizenden dieren - in het kader van dit programma geproduceerd, gevoed en gehuisvest.

Naast het kippenonderzoek loopt op de leerstoelgroep Fokkerij en genetica onderzoek naar varkens, dat de groep samen met Nutreco uitvoert. Ook daarin werken genetici aan een kaart van het genoom en zoeken ze naar interessante genen. Momenteel bestuderen onderzoekers kruisingen van reguliere varkens en het Chinese MeiShan-varken. MeiShan-varkens krijgen veel en vooral vitale jongen. Jammer genoeg zijn de Chinese varkens vrij vet en groeien ze minder snel. Als de onderzoekers de betrokken genen hebben geisoleerd, kunnen fokkers op wetenschappelijke basis werken aan een varken dat de beste eigenschappen van beide soorten in zich verenigt.

Ook ID-Lelystad werkt samen met Nutreco. Daarbij zijn in totaal enkele tientallen onderzoekers betrokken. Een belangrijk deel van dat onderzoek richt zich op natuurlijke vervangers voor antibiotica. Tot voor kort voegden fabrikanten deze stoffen toe als groeibevorderaar. Dat is nu al gedeeltelijk, en binnenkort zelfs volledig verboden.

Weekblad voor Wageningen UR, 11 januari 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.