Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 27-5-2019

Profiel | Louis Bolk Instituut

Aantal werknemers 35
Jaaromzet 3,5 miljoen gulden
Locatie Hoofdstraat 24, Driebergen
URL louisbolk.nl
Rechtsvorm Stichting

Taakveld Het Louis Bolk Instituut is in 1978 opgericht om vragen over biologische landbouw en antroposofische producten te beantwoorden. Louis Bolk is zich daarna steeds meer op onderzoek gaan toeleggen.

Toekomst Het Louis Bolk Instituut groeit, niet in de laatste plaats dankzij de de hausse in de biologische voeding. Dat blijkt ook uit de cijfers. De projecten binnen het instituut die onder de landbouwpoot vallen, brengen geld in het laatje. Dat geldt niet voor de medische en de gezondheidskundige projecten.

Uitdaging Het Louis Bolk Instituut komt voort uit de antroposofie. Die leer, ontwikkeld door Rudolf Steiner, is nog steeds een belangrijke steunpilaar en inspiratiebron, maar valt moeilijk te rijmen met 'wetenschappelijke objectiviteit'. Het instituut zit tussen twee vuren. Afstand nemen van de bron zal Louis Bolk van zijn achterban vervreemden, maar trouw aan de antroposofische roots veroordeelt het instituut tot de obscuriteit.

Relatie met Wageningen UR Onderzoekers van de Wageningse institutren Plant Research International, Alterra en het Praktijkonderzoek en de leerstoelgroepen Biologische bedrijfssystemen, Bodembiologie, Fokkerij en genetica en Technologie en agrarische ontwikkeling van Wageningen Universiteit hebben recent met het Louis Bolk Instituut samengewerkt.

Het Louis Bolk Instituut is uitgegroeid tot een serieuze speler in onderzoeksland, en is een partner van regionale, nationale en Europese overheden. Het ministerie van LNV is steeds meer onderzoek van het instituut gaan betalen, dat steeds vaker wordt verricht door erkende wetenschappers.

Toch blijft Louis Bolk trouw aan Rudolf Steiners antroposofie, de basis van de biologisch-dynamische beweging. Zeker in de gezondheidspoot van het instituut, de afdeling Gezondheidszorg en voeding, blijft de invloed van Steiner merkbaar.

De afdeling verkocht tot voor kort de omstreden bloedstollingstesten aan antroposofische artsen en andere alternatieve genezers. Die namen bloed af van hun clienten en stuurden het op naar Louis Bolk, waar onderzoekers het lieten stollen. Uit een fotootje van dat geronnen bloed zouden de genezers allerlei details over de gezondheid kunnen aflezen. Sinds 1999 wordt de test door een aparte organisatie gemaakt.

De afdeling Gezondheidszorg en voeding heeft lang nauw samengewerkt met de Stichting Antroposofisch Medisch Onderzoek. Een deel van de Stichting Antroposofisch Medisch Onderzoek is onlangs opgegaan in het Louis Bolk Instituut, een ander deel, dat de antroposofische benadering in de gezondheidszorg propageert, is apart blijven voortbestaan. Zo voorkomt het Louis Bolk Instituut dat het te veel wordt vereenzelvigd met de antroposofie.

Steiner bedacht de antroposofie in de eerste helft van de twintigste eeuw op basis van onder meer de occulte theorieen van Blavatsky, Neel en andere esoterici die toen in zwang waren. Volgens die leer is de fysieke werkelijkheid een product van de geest.

Dat uitgangspunt heeft consequenties voor onderzoek. Het idee van een objectieve onderzoeker, die de werkelijkheid achterhaalt zonder daar invloed op uit te oefenen, past daar niet in. Zo iemand zou juist door de twijfel in zijn geest proeven kunnen laten mislukken. Daarom mochten sceptische wetenschappers geen onderzoek naar antroposofische zaken als biodynamische landbouw doen. Een scepticus zou bij wijze van spreken, alleen al door een veld met biodynamische groenten te betreden, met zijn agressieve geest de planten de dood injagen, aldus sommige hardliners.

Sommige biodynamische voormannen en -vrouwen vinden dat tot op de dag van vandaag. Hoewel zij door de opkomst van realistischere stromingen niet meer synoniem zijn met 'de' biologische landbouw, maakt de worsteling binnen organisaties als het Louis Bolk Instituut zichtbaar hoe ver hun invloed nog reikt.

Weekblad voor Wageningen UR, 21 juni 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.