Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 25-5-2019

Profiel | Kennisintensieve Bedrijven Wageningen (KiBW)

Aantal werknemers 0
Jaaromzet 0 gulden
Locatie Geen
URL kibw.nl [offline]
Rechtsvorm Opgeheven vereniging

Taakveld De KiBW was bedoeld om de belangen van Wageningse kennisintensieve bedrijven te behartigen bij de gemeente Wageningen en Wageningen UR, en om bedrijven met elkaar in contact te brengen. Dat laatste probeerde de vereniging door een webforum op hun website te openen en door om de andere maand een societeit te organiseren.

Toekomst Geen. De vereniging is enkele weken geleden opgeheven door dr. Peter Zuurbier. Zuurbier is in het dagelijks leven directeur Marketing van Wageningen UR, en was zojuist aangetreden als voorzitter van de vereniging.

Uitdaging Geen. Alles wat de vereniging probeerde te doen ligt nu op het bordje van Kennisstad Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact. Van die laatste organisatie zijn trouwens alle ex-leden van de KiBW automatisch lid. Het Wagenings Ondernemers Contact betwijfelt of de bedrijven in kwestie zich daarvan bewust zijn.

Relatie met Wageningen UR Praktisch alle veertig bedrijven die bij de KiBW waren aangesloten, zijn spin-offs van de Wageningse kennisinstituten. Voordat Zuurbier aantrad, was de emeritus hoogleraar prof. dr. ir. Thieu Meulenberg voorzitter van de KiBW.

Hij kwam, hij zag en maakte er meteen een eind aan. De eerste belangrijke beslissing die dr. Peter Zuurbier in zijn nieuwe hoedanigheid van voorzitter nam, was meteen zijn laatste.

"Je komt binnen, je peilt het enthousiasme en je ziet dat het beter is de deuren te sluiten", licht Zuurbier toe. Tegenstand was er niet. Iedereen was er ondertussen al van overtuigd dat de KiBW was doodgebloed.

Een indicatie van de geringe levensvatbaarheid van de KiBW was niet alleen het groots opgezette symposium in januari 2000, waar onder meer kopstukken van Wageningen UR, Arcadis en Nutreco zouden spreken, maar dat door het uitblijven van belangstelling niet doorging. Het forum op de site van de vereniging, waarop ondernemers met elkaar konden chatten, ligt er bij als een virtueel stiltegebied. Ook de societeit werd slecht bezocht. Zelfs het bestuur liet het afweten, beweren kwade tongen.

Waarom faalde de KiBW? Sommigen wijten het aan de opzet. Misschien, denken ze, was het achteraf gezien beter als de vereniging gewoon een afdeling binnen het Wagenings Ondernemers Contact was gebleven.

Anderen dachten dat de bedrijven van de KiBW te weinig gemeenschappelijk hadden. Onder de leden van de KiBW bevond zich een miljoenenbedrijf als Numico Research, maar ook het eenmansbedrijf van een consultant. Allebei 'kennisintensief', maar naar gemeenschappelijke interesses of belangen moest je met een lichtje zoeken.

Weer anderen denken dat er gewoon geen behoefte meer was aan de KiBW. "Kennisstad Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact coveren samen hetzelfde taakveld, dat het domein van KiBW was", denkt ook drs. Charles Crombach van Kennisstad Wageningen. Daarnaast, gelooft Zuurbier, komen ondernemers elkaar in Wageningen toch wel tegen. "Wageningen is compact", zegt hij. "Mensen komen elkaar tegen op het hockeyveld of als ze hun kinderen naar school brengen. Als je zo'n hecht informeel netwerk hebt, dan is de toegevoegde waarde van een aparte vereniging natuurlijk gering."

Whatever. De KiBW bestaat niet meer. "Je moet, als dat nodig is, organisaties kunnen oprichten," besluit Zuurbier, "en als ze niet meer nodig zijn, moet je ze ook weer kunnen opheffen."

Weekblad voor Wageningen UR, 10 mei 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.