Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 6-5-2019

Praktijkonderzoek vermindert broeikasgassen

Praktijkonderzoek Veehouderij, een onderdeel van Wageningen UR, is begonnen met drie onderzoeken naar manieren om de uitstoot van bijzondere broeikasgassen, zoals lachgas en methaangas, te verminderen. Met de projecten is in totaal negen ton gemoeid. Belangrijkste financier is Novem, dat met vijf ton over de brug komt.

De projecten hebben betrekking op de bouw van een vergistingsinstallatie voor mest, een onderzoek naar precisiebemesting en een onderzoek naar de effecten van vergiste mest. De eerste twee projecten lopen tot in 2003, het laatste in ieder geval tot einde 2001.

De projecten vallen onder het onderdeel Reductie Overige Broeikasgassen van Novem. Ze maken deel uit van de 29 voorstellen die Novem verleden jaar honoreerde. In totaal werden toen 44 voorstellen ingediend.

Onderzoekers die denken dat ze de uitstoot van bijzondere broeikasgassen kunnen verminderen, kunnen nog tot 1 november 2001 subsidie aanvragen. Novem heeft in totaal zeven miljoen gulden in kas.

Weekblad voor Wageningen UR, 8 maart 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.