Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 28-5-2019

De onvoltooid toekomende tijd van de vleesvervanger

Terwijl de BSE- en MKZ-crises huishielden op de bedrijven van veehouders, knalden de champagnekurken in de kantoren van de producenten van vleesvervangers. Toen de tv dagelijks beelden van ruimingen en Engelse massagraven uitzond, zag Marlow Foods, een producent van quorn, zijn omzet in Nederland met zestig procent stijgen.

Enkele maanden eerder, toen op de valreep van 2001 de laatste BSE-crisis uitbrak, steeg de afzet van sojaproducten met ongeveer een kwart. In de supermarkten, blijkt uit verschillende recente onderzoeken, horen vleesvervangers bij de drie belangrijkste trends. Komt er een einde aan het vleestijdperk?

Ondanks alle juichende berichten over economische successen van de vleesvervangers, is het marktaandeel van de vleesvervangers niet groot. Jaarlijks geven we in Nederland ongeveer zestig tot tachtig miljoen gulden uit aan vleesvervangers. Een schijntje, vergeleken met de meer dan zeven miljard die we uitgeven aan rundvlees, kip en varkensvlees. Het is minder dan een procent.

Organisaties als het Productschap voor Vlees en Eieren wijzen er verder op dat de groeicijfers van de vleesvervangers eigenlijk aan de lage kant zijn. Nieuwe kansrijke producten, die een markt te veroveren hebben, horen de stijgingen van tientallen procenten te hebben die bedrijven als Marlow Foods tijdens de voedselcrises naar buiten brachten. Maar die omstandigheden zijn niet representatief, en hopelijk niet herhaalbaar.

Minder vlees eten doet de Nederlandse consument niet, meldt het Voorlichtingsbureau Vlees. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de consumptie een procent.

Pseudohormonen
Met de interesse van de consument in vleesvervangers valt het dus wel mee. En als de media straks gaan berichten over wat nu nog, buiten het blikveld van publieke opinie, in de wetenschappelijke tijdschriften, op symposia en congressen verteld wordt, dan zou het met die interesse wel eens bergafwaarts kunnen gaan. Sinds 2000 regent het onderzoeken naar de negatieve effecten van de populairste alternatieve eiwitbron van dit moment: soja. Ze hebben allemaal betrekking op de hormoonachtige stoffen die in sojaburgers, sojamelk, sojatoetjes en de klassieke tahoe zitten.

Al in de jaren tachtig ontdekten wetenschappers een aantal positieve effecten van de pseudohormonen. Ze bleken het cholesterol op een gunstige manier te beinvloeden. Onderzoekers, onder andere betaald door life science-bedrijven als Monsanto, leverden zoveel en zulk overtuigend bewijs, dat de Amerikaanse voedselautoriteit FDA in 1999 soja officieel uitriep tot cholesterolverlagend voedingsmiddel. Maar niet lang daarna kwamen bijwerkingen van die stoffen aan het licht.

Onderzoekers van de Wageningse leerstoelgroep Toxicologie, die de werking van verschillende hormonen en hormoonachtige stoffen onderzochten, ontdekten bijvoorbeeld dat kankercellen bijna net zo gevoelig waren voor de pseudohormonen in soja als voor gevaarlijke lichaamseigen hormonen. Rikilt en het zuivelinstituut Nizo achterhaalden dat de pseudohormonen bij ratten de groei van kankercellen versnelden.

Al in de jaren tachtig hadden Nizo-onderzoekers ontdekt dat dieren die veel soja aten vaker kanker kregen. Amerikaanse neurologen merkten dat de hersenen van oudere soja-eters sneller achteruit gaan dan die van vleeseters. Bejaarde soja-eters hadden een reactietijd en een herinneringsvermogen dat je gemiddeld bij iemand van vier jaar ouder zou verwachten.

De ernstigste effecten traden volgen studies op bij foetussen en baby's die via de sojaconsumptie van de moeder of sojababyvoeding werden blootgesteld aan de pseudohormonen. Onderzoekers van het Amerikaanse National Institute of Environmental Health Sciences publiceerden onlangs dat volwassen ratten vaker kanker kregen als ze als pup kleine hoeveelheden sojahormonen hadden gekregen. Een equivalent van wat de gemiddelde soja-eter per dag binnenkrijgt, vijf dagen achter elkaar. Dat was genoeg. Nu gaan de Amerikanen kijken naar de effecten van pseudohormonen op mensen.

Biologisch wapen
Biologen zullen niet verbaasd zijn. Evolutionair gezien liggen de schadelijke effecten van de soja voor de hand. De hormoonachtige stoffen in planten als soja, zeggen ze, dienen waarschijnlijk als biologisch wapen, om zich te verdedigen tegen planteneters. Dieren die de plant aten, werden onvruchtbaar of verloren hun jongen.

Het laatste woord over soja is nog niet gezegd. Veel onderzoek loopt nog, en zolang een gedegen afweging van de risico's en baten nog niet is gemaakt, zullen sommige wetenschappers ervoor terugdeinzen om voor de camera krasse uitspraken te doen. Los van de vraag of al die boute statements reeel zijn, ziet het ernaar uit dat het gezonde imago van soja al onherstelbare schade heeft opgelopen - met alle gevolgen voor de marktpositie van sojaproducten van dien. Wat het wegvallen van de wegbereider van de vleesloze toekomst zal betekenen voor andere vleesvervangers, laat zich raden.

Er zijn veel factoren die het voortbestaan van de veehouderij, nu of op de langere termijn, bedreigen. De vleesvervanger zit daar niet bij.

Weekblad voor Wageningen UR, 28 juni 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.