Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 24-9-2019

In het omicstijdperk smaakt de tomaat beter dan ooit

We leven in het tijdperk van de omics. Het regent omics. Je hebt genomics, proteomics, en transcriptomics, en onderzoekers beginnen nu ook al te praten al over lipidomics en peptidomics. Het wordt zelfs prof. Raoul Bino, de nieuwe Wageningse hoogleraar Metabolomica van planten, een beetje teveel. Laten we het houden bij genomics, proteomics en metabolomics, suggereert Bino in zijn inaugurele rede.

In zijn rede legt Bino uit dat zijn vakgebied neerkomt op het grootschalig in kaart brengen van de stoffen die planten aanmaken. Zoals de genomics het aanmaken van eiwitten door complete genomen in kaart brengt, doet de metabolomics dat met de complexe stoffen die de plant maakt uit simpele.

Een probleem dat onderzoekers daarbij parten speelt is dat nog maar een fractie van alle stoffen die planten maken bekend is welk gen het maakt, hoe de syntheseroute loopt en wat de precieze functie is.

Toch is het aantal uitgangsstoffen, op basis waarvan planten stoffen synthetiseren, beperkt. Het zijn er zo'n honderd, en door die als legosteentjes aan elkaar te zetten maakt de gemiddelde plant daar zo'n drieduizend verschillende stoffen van. Alles bij elkaar kunnen planten honderdduizend verschillende stoffen maken.

Om die leemten in de kennis op te heffen, moeten onderzoekers eerst alle stoffen in kaart brengen die een plant kan maken. Voor de tomaat gebeurt dat nu in het project van de Wageningse aio Sofia Moco en de Wageningse biochemicus dr Jacques Vervoort.

Zo'n bibliotheek van tomaatmetabolieten is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de metabolomics, zegt Bino. Hij kan ook commercieel zijn vruchten afwerpen.

Met kennis over metabolomics kunnen veredelaars sneller planten met gewenste eigenschappen kweken. Uit Amerikaans onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de smaak van tomaten wordt veroorzaakt door zestien vluchtige stoffen. Kennis over wanneer de tomaat die stoffen aanmaakt resulteert misschien in een product dat beter smaakt.

Een andere mogelijkheid is het maken van een gezondere tomaat. Aio's werken binnen de kenniseenheid Plant van Wageningen UR nu aan tomaten met meer foliumzuur of meer flavonoiden.

Andersom kan natuurlijk ook, zegt Bino: de metabolomics gebruiken om tomaten ongewenste stoffen juist niet te laten aanmaken. Hij denkt daarbij onder meer aan producten voor mensen met een voedselallergie.

Bino blijft verbonden aan het Wageningse onderzoeksinstituut Plant Research International, waar hij werkt als manager binnen de Business Unit Bioscience.

Weekblad voor Wageningen UR, 19 juni 2003.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.