Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 13-7-2019

Natuurwetpartij ontevreden over onderzoek Wetenschapswinkel

Het onderzoek van de Wageningse Wetenschapswinkel naar het bestaan van voorkeuren voor gemodificeerd of niet-gemodificeerd voer bij dieren is bij opdrachtgever de Natuurwetpartij in verkeerde aarde gevallen. "We hadden liever een echt onderzoek gezien", zegt Theo Tromp van de Natuurwetpartij. "Iets waarmee we een signaal kunnen geven. Aan een literatuurstudie hebben we niets."

Uit het onderzoek bleek dat er praktisch niets over dierenvoorkeuren bekend was. Van de 43 studies deugden er maar een paar. Meestal vergaten de onderzoekers te vermelden hoe de planten werden gekweekt. Bodem en klimaat hebben een grote invloed op de plant. Graan dat bijvoorbeeld in Nederland groeit heeft een andere samenstelling en smaak dan graan van hetzelfde ras uit Canada.

Een andere veel gemaakte onderzoeksfout is dat sommige genetische ingrepen de voedingswaarde van gewassen veranderen. De voorkeur of weerzin van dieren voor gentechvoer zegt dan meer over het suikergehalten in de nieuwe plant, dan over het feit dat die gemanipuleerd is. Volgens het onderzoek kunnen alleen studies naar gentechplanten waarbij niets aan de voedingswaarde is veranderd door de beugel.

Uiteindelijk hield ir Irene Janssen, die het onderzoek voor de Wetenschapswinkel uitvoerde, maar twee studies over die aan de voorwaarden voldeden. En die spraken elkaar tegen.

Ir Gerard Straver, projectcoordinator van de Wetenschapswinkel, noemt de uitkomst 'opmerkelijk'. "Ongeveer tachtig procent van het veevoer bevat inmiddels gemodificeerde componenten. Of dieren dat op prijs stellen is dus nauwelijks onderzocht. Dat geldt ook voor de gevolgen voor hun gezondheid."

Toch is Theo Tromp van de Natuurwetpartij ontevreden. "Toen het onderzoek klaar was, kregen we een scriptie van Hinze Hogendoorn, een middelbaar scholier. Toen realiseerden we ons dat de zestigduizend gulden die we hebben uitgegeven aan het Wageningse onderzoek niet goed waren besteed. Daarom hebben we ons van het rapport gedistantieerd."

Hogendoorn deed onderzoek met dertig puberende muizen. Als ze konden kiezen, kozen ze voor voer dat geen gentechcomponenten bevatte. Als ze werden gedwongen toch gentechvoer te eten, stokte hun groei en gingen ze zich 'neurotisch' gedragen.

Het geld voor het onderzoek van de Wetenschapswinkel komt van Wageningen UR. De Natuurwetpartij hoeft slechts het symbolische bedrag van duizend gulden te betalen, maar verzuimt sinds oktober 2001 dat bedrag over te maken.

Wel tevreden over het onderzoek van de Wetenschapswinkel is prof. Martin Verstegen van de leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen Universiteit. Hij maakte deel uit van de begeleidingscommissie. "Door dit onderzoek weten we dat er gaten zitten in onze kennis", zegt hij. Zijn leerstoelgroep bekijkt nu of het mogelijk is een aio vervolgonderzoek te laten doen.


Wetenschapswinkel wil onderzoek naar biofotonen en kristallen

(Vervolg van voorpagina...)

Het onderzoeksrapport dat de Wetenschapswinkel voor de Natuurwetpartij heeft opgesteld adviseert voor het vervolgonderzoek onder meer het gebruik van onorthodoxe onderzoeksmethoden. Zo zouden onderzoekers de kristalvorming van sappen uit gentechplanten moeten bestuderen. Een andere suggestie is het monitoren van de afgifte van biofotonen door gemodificeerde gewassen.

Ir Gerard Straver, die het onderzoek voor de etenschapswinkel heeft gecoordineerd, vindt niet dat Wageningen UR zich met zulke conclusies diskwalificeert. "Het zijn ongebruikelijke methoden, dat geef ik toe. Misschien zijn ze wetenschappelijk nog niet geaccepteerd. Misschien is de tijd er nog niet rijp voor. Maar waarom zou Wageningen UR ze niet onderzoeken? Als ze niet kloppen, dan wordt dat vanzelf duidelijk."

In de begeleidingscommissie waren dr Jaap van Bruchem en de Natuurwetpartij uitgesproken voorstander van dergelijke onorthodoxe onderzoeksmethoden. Volgens Theo Tromp van de Natuurwetpartij zijn ze onontbeerlijk om de effecten van gentechnologie aan te tonen. "De natuur heeft wetten en regels", aldus Tromp. "Daarom komen de basenparen in het erfelijk materiaal van planten bijvoorbeeld altijd in vaste verhoudingen voor. Als je daar iets aan gaat veranderen, trek je het organisme uit balans op energieniveau. Met alternatieve meetmethoden maak je dat zichtbaar."

De Natuurwetpartij voelde zich echter niet serieus genomen door de begeleidingscommissie en trok zich uiteindelijk terug. Breekpunt was onder meer de keuze voor een literatuuronderzoek. Op de bijeenkomst waarop die beslissing viel, waren de vertegenwoordigers van de partij verhinderd. Op de notulen, die de commissie naar de partij opstuurde, volgde geen reactie. Die kwam pas tijdens een latere bijeenkomst, waarbij de Natuurwetpartij de capaciteiten en integriteit van de onderzoekster, van enkele leden van de begeleidingscommissie en van sommige Wageningse onderzoeksinstituten in twijfel trok.

De vertegenwoordigers van Greenpeace en het Nederlands Platform Gentechnologie, die ook in de commissie zaten, volgden het voorbeeld van de Natuurwetpartij niet na.

Weekblad voor Wageningen UR, 31 januari 2002.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.