Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 28-12-2019

Miljoenen voor groene chemie

Er is voor Wageningse wetenschappers 8.2 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar groene' chemische technologie. De coordinator van het programma is prof. Gerrit Eggink, die per 1 september is aangetreden als bijzonder hoogleraar Industriele Biotechnologie bij Wageningen Universiteit.

'De milieuregels worden strenger en de prijzen van de klassieke producten die worden gemaakt op basis van aardolie stijgen', vertelt Eggink. 'Wanneer het gebeurt is onduidelijk, maar op de lange termijn kunnen we ons geen petrochemie meer veroorloven op basis van aardolie. Dat is de achtergrond van het project Bio-based Sustainable Industrial Chemistry (B-Basic).'

In B-Basic gaat in totaal vijftig miljoen euro om.

Eggink is afkomstig van onderzoeksinstituut Agrotechnology & Food Innovations en blijft daar ook aan verbonden. Zijn nieuwe leerstoel is ondergebracht bij de sectie Proceskunde. Eggink verwacht dat er 'een substantiele overlap zal bestaan' tussen zijn activiteiten als hoogleraar en coordinator van het Wageningse deel van B-Basic. Eggink benadrukt dat NWO de wetenschappelijke kwaliteit van B-Basic zal bewaken.

De drijvende kracht achter B-Basic is de rijksoverheid. Die wil de toekomst van de economie veiligstellen en heeft daarvoor enkele tientallen miljoenen uit het aardgasfonds BSIK beschikbaar gemaakt. Van de 8.2 miljoen euro die Eggink beheert komt 2.7 miljoen van Wageningen UR, de rest komt van de overheid en het bedrijfsleven in de gedaante van DSM, Shell en Akzo.

Het doel van het project is het ontwikkelen van biotechnologie die vervangbare materialen omzet in bulkproducten en chemische tussenproducten en eindmaterialen. 'Wij gaan ons speciaal richten op het onderzoek naar de micro-organismen die dat mogelijk moeten maken', zegt Eggink. 'We willen de bestaande organismen robuuster maken zodat ze onder zwaardere omstandigheden in leven kunnen blijven, waardoor ze meer produceren.'

Veel organismen, geeft de hoogleraar als voorbeeld, zijn bijvoorbeeld niet goed bestand tegen de stoffen die ze produceren en bezwijken als de concentratie van die producten een drempelwaarde overstijgt. Door selectie, genomics en modificatie willen de onderzoekers een nieuwe generatie micro-organismen creeren die minder gevoelig is.

'Veel preciezer kan ik niet zijn', zegt Eggink. 'Een externe commissie is nu bezig met onze voorstellen. We verwachten dat we per 1 november kunnen beginnen.'

Wageningse groepen die aan het project meedoen zijn de leerstoelgroepen Milieutechnologie van prof. Cees Buisman en Microbiologie van prof. Willem de Vos. Het zwaartepunt van B-Basic ligt echter in Delft.

Weekblad voor Wageningen UR, 9 september 2004.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.