Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 2-10-2019

Het is menens met Food Valley

Wageningen UR vormt zich om tot een katalysator van de Wageningse Food Valley, zei prof. Aalt Dijkhuizen, bestuurder van Wageningen UR, op donderdag 25 september op de Food Valley-conferentie. De algemeen directeur van Campina plaatste echter kanttekeningen. Als Wageningen UR de industrie wil stimuleren, moet ze eerst zichzelf veranderen.

Rond Wageningen UR moet een ring van partnerships komen, waarin onderzoekers van het bedrijfsleven samenwerken met die van het kenniscentrum. Wageningen UR zal daarvoor investeerders zoeken, maar zal ook onderzoekers uit de eigen gelederen stimuleren een bedrijf op te zetten in de Food Valley.

Dat vertelde Dijkhuizen in de Edese schouwburg Cinemec, tijdens de conferentie die eigenlijk maar een thema had: de verwachte hausse van de voedingsindustrie in de regio, die Wageningen zou moeten veranderen in de Silicon Valley van de Europese voedingsindustrie. Wageningen UR bereidt zich er alvast op voor, aldus Dijkhuizen.

"We hebben bedrijven veel te bieden", zei Dijkhuizen. "Meer dan alleen onderzoek en opleidingen." Hij kondigde aan dat Wageningen UR zijn faciliteiten beschikbaar gaat stellen voor bedrijven. Het computernetwerk, het NMR-centrum dat de chemische structuur van stoffen kan bepalen zonder ze uit elkaar te plukken, het genomicslab, het conserveringscentrum op ATO, de bibliotheek en de databanken moeten op korte termijn beschikbaar zijn voor bedrijven.

Innovatieplatform
Wageningen wil de Valley en de Nederlandse agro-foodindustrie een stap verder helpen, aldus Dijkhuizen. Niet uit liefdadigheid, maar omdat innovatie het belangrijkste doel van Wageningen UR is. "Ons doel is niet onderzoek-om-het-onderzoek. Langetermijnonderzoek zonder concrete resultaten is niet zinvol. Uiteindelijk moet onderzoek uitmonden in vernieuwing van de economie."

Food Valley is geen nieuw concept. Kennisstad Wageningen, de organisator van de conferentie, ijvert al jaren voor het naar Wageningen halen van bedrijven. En hoewel tientallen ondernemingen zich de afgelopen jaren in Wageningen hebben gevestigd, kan Wageningen nog lang niet in de schaduw staan van Silicon Valley. Toch houden Wageningse kopstukken er ernstig rekening mee dat Food Valley op korte termijn de wind in de rug krijgt.

Economen waarschuwen al sinds de jaren tachtig dat het niet goed gaat met de innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. De sector die het slechtste scoort, is de voedingsindustrie. De overheid pikt die waarschuwende geluiden op, blijkt uit de oprichting van het Innovatieplatform. Het platform, waarin minister-president Balkenende het voortouw neemt, zal waarschijnlijk besluiten de subsidies voor technologisch onderzoek te concentreren op een klein aantal sectoren.

De voedingsindustrie, zeggen insiders, is een voor de hand liggende kandidaat. En als de overheid besluit de geldstromen in die richting te concentreren, hopen Wageningse bestuurders, is de Food Valley in een klap veranderd van een concept in een blauwdruk.

Vaart maken
Wageningen UR is echter nog niet klaar voor zijn nieuwe taak als muze van de Food Valley, vond Tiny Sanders van zuivelbedrijf Campina, dat eerder dit jaar een researchafdeling in Wageningen heeft geopend.

"U heeft zojuist geluisterd naar drie mannen uit wetenschap en beleid", begon Sanders, refererend aan Dijkhuizen, Henk Aalderink van de provincie Gelderland en Roel Robbertsen, burgemeester van Ede. "Zoals altijd komt het bedrijfsleven achteraan", zei Sanders. "Ik vind het niet erg. Alles went."

Het is typerend voor de huidige situatie, waarin onderzoekers en beleidsmakers van alles met de industrie willen zonder de industrie daarbij te betrekken, aldus Sanders. "De vorige sprekers hadden het over het bedrijfsleven, winst en productie. Dat is prima. Maar ik heb geen van de drie heren ooit in mijn kantoor gezien. Ze zijn daar overigens welkom."

Sanders juichte de positieve houding van Wageningen ten opzichte van het bedrijfsleven toe, maar vond wel dat Wageningen die houding nog niet omzet in daden. "In plaats van zich te richten op het binnenhalen van nieuwe bedrijven, kan Wageningen zich beter richten op het tevreden houden van bedrijven die er al zijn. Dan komen de nieuwe bedrijven vanzelf."

Sanders zou verder graag zien dat Wageningen gerichter onderzoek aflevert. "Onderzoek naar de aaibaarheid van koeien is prachtig, maar de sector heeft ook ander onderzoek nodig." Sanders denkt daarbij vooral aan sensorisch onderzoek, waarmee ontwikkelaars van levensmiddelen beter smakende producten kunnen ontwerpen, en genomics.

Op dat laatste gebied moet Wageningen vaart gaan maken, vond hij. "Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen in Australie gaan, weet je dat ze daar straks alles met patenten hebben dichtgetimmerd, terwijl hier de genomics nog moet beginnen."

Weekblad voor Wageningen UR, 2 oktober 2003.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.