Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 28-9-2019

Maisplant die citroenzuur afgeeft groeit in giftige grond

Op grote delen van de Braziliaanse landbouwgronden groeien maar weinig gewassen omdat de grond teveel aluminium bevat. "We moeten de bodem aanpassen, of planten kweken die resistent zijn", zegt de Wageningse promovendus Eduardo Mariano, zelf afkomstig uit Brazilie. "Dat laatste zou je op verschillende manieren kunnen doen. Eentje daarvan heb ik in mijn proefschrift onderzocht."

Mariano deed onderzoek naar maissoorten die om de een of andere reden toch kunnen groeien op de met aluminium verontreinigde gronden. Door die te vergelijken met soorten die juist niet tegen zulke omstandigheden waren opgewassen, ontdekte Mariano dat de resistentie waarschijnlijk werd veroorzaakt door het afgeven van citroenzuur door de plant.

"Aluminiumresistente planten maken hoge concentraties van het zuur aan in hun worteltoppen", zegt Mariano. "Die zijn trouwens het meest kwetsbaar voor aluminium. Het zuur verbindt zich met het aluminium, en daardoor ontstaat er een complex dat niet meer gevaarlijk is voor de plant."

De meest voor de hand liggende strategie zou dus zijn om planten te kweken die meer citroenzuur afgeven. "Die planten zijn inmiddels ontwikkeld", zegt Mariano. "Maar ze zijn nog steeds niet resistent. Er is kennelijk meer aan de hand. Misschien moeten we ook kijken naar het transport van het zuur naar buiten het membraan van de cel."

Na zijn terugkeer naar Brazilie hoopt Mariano verder te gaan met deze onderzoekslijn.

Eduardo Mariano promoveert op 30 september aan Wageningen Universiteit bij prof. Willem van Riemsdijk, hoogleraar Bodemscheikunde en chemische bodemkwaliteit.

Weekblad voor Wageningen UR, 18 september 2003.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.