Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 29-6-2019

LTO wil dialoog met wetenschappers

Boeren hebben behoefte aan onderzoek dat leidt tot innovatie en nieuwe kansen op de markt. De overheid zou dat onderzoek moeten stimuleren, en niet alleen proberen om de agrarische productie te beperken. Dat zei de voorzitter van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Gerard Doornbos tijdens een bezoek aan het Wageningse onderzoeksinstituu ATO op woensdag 21 november. Hij riep ook op tot een dialoog tussen LTO en de wetenschap.

ATO had Doornbos uitgenodigd om zijn visie te geven op het nut van onderzoek voor de landbouw. Daarbij was de LTO-voorzitter niet te beroerd voor enige opbouwende kritiek aan het adres van Wageningen UR. Zo vindt Doornbos Wageningen teveel in zichzelf gekeerd.

Verder, vindt Doornbos, zouden de onderzoekers die zich bezighouden met de technologische vernieuwing van de keten, zich ook eens moeten afvragen of hun werk bijdraagt aan een verbetering van het boereninkomen. Door innovaties levert de keten weliswaar steeds hoogwaardiger producten af, maar de boeren zien daar weinig van terug in hun portemonnee. Dat is onterecht, vindt Doornbos. Boeren moeten wel aan steeds strenger eisen voldoen.

Ook al stopt jaarlijks vijf procent van de boeren, hun voorman gelooft niet dat de landbouw in een crisis verkeert. Doornbos citeert de cijfers, waaruit blijkt dat de landbouw nog steeds goed is voor elf procent van het bruto nationaal product. Er zijn kansen genoeg, vindt hij. De markt wordt steeds interessanter door de groei van het aantal niches en de exportmogelijkheden.

Doornbos vindt dat LTO te weinig inbreng heeft in het opstellen van de agenda van de onderzoekers. Eigenlijk zou er een dialoog op gang moeten komen tussen wetenschappers en LTO. "Daarin moet creatief gewerkt worden", aldus Doornbos. "Los van vastliggende structuren, liefst bottom-up, en niet ingeperkt door allerlei adviescommissies."

Weekblad voor Wageningen UR, 29 november 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.