Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 26-9-2019

Kruiden en paddestoelen vervangen antibiotica bij kuikens

Chinese kruiden en paddestoelen versnellen de groei van kuikens en kunnen verboden antibiotica vervangen. Dat blijkt uit het proefschrift van de Wageningse aio Fucun Guo. "We willen naar meer robuuste dieren in de veehouderij, die minder afhankelijk zijn van medicijnen en beter tegen ziekten kunnen", zegt begeleider dr Rene Kwakkel. "De natuurlijke stoffen die Guo heeft onderzocht, kunnen daarbij helpen."

Tot voor enkele jaren mengden voerfabrikanten antibiotica door het voer. Antibiotica doden immers ziektekiemen, en dus hebben kuikens meer energie om te groeien. Toen bleek dat gevaarlijke bacterien daardoor resistent werden tegen medicijnen, verbood Brussel het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar en gingen wetenschappers op zoek naar alternatieven.

De Chinese Fucun Guo onderzoekt al jaren aan de Chinese Academy of Agricultural Sciences in Lanzhou het gebruik van traditionele kruiden in de veehouderij. Zeker in Azie zijn tientallen kruidenpreparaten in de handel, maar het probleem daarmee is dat onduidelijk is wat ze bevatten.

Dat werd duidelijk toen Guo in Wageningen proeven deed met een commercieel preparaat, dat nog leek te werken ook. Het mengsel bestond uit veertien kruiden, maar de fabrikant wilde niet zeggen welke.

Daarom beperkte Guo zich in haar promotieonderzoek tot extracten van twee paddenstoelen en van een kruid, die volgens de literatuur het beste zouden kunnen werken.

Actieve stoffen in die extracten zijn waarschijnlijk suikerketens, die in de darmen de groei van goedaardige bacterien stimuleren, en misschien ook nog op een directere manier het immuunsysteem stimuleren. Guo ontdekte in ieder geval dat de aanmaak van eiwitten die het immuunsysteem gebruikt, zoals cytokines, steeg als dieren de extracten kregen.

Vooral het extract van de paddestoel Lentinus edodes, ook bekend als shiitake, was effectief.

Toegevoegd aan voer bleken de extracten bij kuikens de groei te versnellen, maar Guo boekte de duidelijkste resultaten als de dieren ook in contact kwamen met ziektekiemen of vaccins. De behandelde dieren groeiden wat sneller en organen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem, zoals de thymus, werden zwaarder. Ook nam de concentratie van cytokines, antilichamen en immunoglobulines in het bloed toe.

Of de middelen die Guo onderzocht het goed zullen doen in de veehouderij, weet Kwakkel niet. "Deze extracten zijn duur. De industrie moet de producten uit Azie importeren, en aan elke kilo voer een paar gram toevoegen. De belangrijkste verdienste van Guo is dat ze verschillende technieken gebruikte toen ze de werking van de extracten probeerde te ontrafelen. Door haar voorbeeld kan nu elke voerfabrikant zelf onderzoeken of deze toevoegingen werken."

Fucun Guo promoveerde op 18 juni aan Wageningen Universiteit bij prof. Martin Verstegen, hoogleraar Diervoeding.

Weekblad voor Wageningen UR, 26 juni 2003.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.