Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 25-7-2019

Kalf slachten gaat beter door stro

Het slachten van kalfjes verloopt efficienter als de dieren de laatste twee dagen van hun leven stro hebben gegeten. Dat ontdekte ir Jetta Heeres van het Praktijkonderzoek Veehouderij, een onderdeel van Wageningen UR. De ingewanden van de strokalfjes wegen zeven kilo minder waardoor de verwerking soepeler verloopt.

Minder effect had het terminale strodieet op de 'uitloop' van de maagdarminhoud van de geslachte dieren. Daardoor kunnen tijdens de slacht de karkassen verontreinigd raken met bacterien en verteerd voedsel.

Het onderzoek is betaald door het Productschap van Vlees en Eieren, dat meer wilde weten over een aantal alternatieve voedermethoden voor de kalvermesterij. In dat onderzoek keek Heeres ook of het mogelijk was vloeibaar afval van de levensmiddelenindustrie aan kalveren te voeren. Dat was inderdaad het geval. Kalveren groeien net zo goed als boeren hun mengvoer voor veertig procent vervangen door vloeibare restromen die vrijkomen bij de productie van bier, suiker en zetmeel.

Weekblad voor Wageningen UR, 28 maart 2002.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.