Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 29-4-2019

Info-disruptors, een nieuwe type milieuverontreiniging

Biologen van Wageningen Universiteit hebben een nieuw soort milieuverontreiniging ontdekt. Bij toeval stuitten ze op een door mensen gemaakte stof die in de natuur de chemische communicatie tussen soorten verstoort: een info-disruptor.

Miquel Lurling van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer kwam de info-disruptors op het spoor toen groene algen (Scenedesmus obliquus in het Latijn) in zijn lab zich gedroegen alsof er watervlooien in de buurt waren. Ze vormden koloniën om te voorkomen dat ze werden opgegeten door de vlooien. Eigenlijk horen de algen dat alleen te doen als ze stoffen waarnemen die de aanwezigheid van de vlooien verraden.

Oorzaak bleek het filter te zijn dat het water in het aquarium zuiverde en waaruit de zeepachtige stof FFD6 weglekte. Die veroorzaakte het valse alarm.

Het vormen van een kolonie kost de algen zoveel energie dat de overlevingskansen van de soort verminderen als de organismen vaak zonder reden kolonies vormen. Daarom zijn de Wageningers bang dat info-disruptors ecosystemen ontwrichten. Ze hebben hun onderzoek gepubliceerd in de Environmental Toxicology and Chemistry van deze maand.

Biologen zijn al vaker gestuit op info-disruptors, maar realiseerden zich niet dat het om een nieuwe vorm van verontreiniging ging. Recent ontdekten Belgische onderzoekers dat watervlooien zich door bestrijdingsmiddelen gaan gedragen alsof er vlo-etende vissen in de buurt waren. Ze zwommen de diepte in, waar weliswaar minder vissen voorkomen, maar waar ze door de lagere temperatuur moeilijker konden overleven.

Volkskrant, 29 juni 2002.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.