Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 22-5-2019

Hack helpt Wageningers ondernemen

Al was hij niet voor nietsdoen in de wieg gelegd, hij was al voor zijn veertigste 'binnen' en begonnen met rentenieren. Toen kreeg ir. Maarten Hack een idee en stapte ermee naar prof. dr. Cees Veerman. Even later trad hij in dienst bij Wageningen UR. Nu helpt hij Wageningse wetenschappers bij opzetten van nieuwe bedrijvigheid in het kenniscentrum.

"Plannen om te ondernemen zijn er in Wageningen veel", zegt Hack. Zojuist rondde hij een serie gesprekken met directeuren, managers en onderzoekers af, en daarin kwam hij er tientallen op het spoor. "Wat vaak fout gaat, is dat mensen te snel gaan werken aan een plan", zegt Hack. "Plannenmakers staan niet genoeg stil bij de vraag of daarbuiten iemand rondloopt die bereid is een eerlijke prijs voor het product of dienst te betalen."

Hack studeerde biologie in Wageningen en was medeoprichter van een beursgenoteerd bedrijf in human resource management. "Na mijn afstuderen heb ik niets met mijn vak gedaan. Ik heb geen verstand van onderzoek. Maar ik heb bewezen dat ik een succesvolle onderneming kan opzetten."

Hack wil niet alleen bereiken dat Wageningen meer ondernemerschap ontplooit, maar ook dat er meer ondernemerschap binnen Wageningen UR blijft. "Sommige ideeen kun je beter buiten de bestaande organisatie realiseren. Maar veel ideeen passen er ook uitstekend in. Er zijn objectieve criteria om vast te stellen wat de beste aanpak is." Een van Hacks taken is het overbrengen van die kennis naar potentiele ondernemers en Wageningse sleutelfiguren.

De eerste fase van Hacks project is het aanmoedigen van mogelijke ondernemers om naar voren te komen. Hij werkt bijvoorbeeld aan een zelftest, die in het najaar op het intranet zal staan. De test berekent in hoeverre mensen het in zich hebben te ondernemen.

Weekblad voor Wageningen UR, 31 mei 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.