Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 27-3-2019

Gevreesde aardappelziekte muteert

Onderzoekers van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO) constateren dat de gevreesde aardappelziekte Phytophthora infestans agressiever is geworden. De schimmels zijn zich bijvoorbeeld zo'n dertig procent sneller gaan voortplanten, hebben 25 procent minder tijd nodig om een organisme binnen te dringen en zijn beter bestand tegen hoge en lage temperaturen.

"Het agressiever worden van de aardappelziekte is een geleidelijk proces", zegt dr Lo Turkensteen, onderzoeker bij IPO-DLO. "Het is al bezig sinds de jaren tachtig."

Oorzaak van de mutatie is dat de schimmel zich sinds de jaren zeventig ook seksueel kan voortplanten. Vanaf het moment dat de aardappelziekte in Europa voet aan de grond kreeg, heeft de schimmel zich aseksueel gereproduceerd. Toen in 1976 de aardappeloogst mislukte, werd er pootgoed uit Mexico aangevoerd. Dat was waarschijnlijk besmet met schimmeltypes die hier nog niet voorkwamen, aldus Turkensteen.

"Omdat bij seksuele voortplanting de kans op mutaties groter is dan bij aseksuele voortplanting, was de ontwikkeling van beter aangepaste soorten onvermijdelijk", zegt hij.

De aardappelziekte Phytophthora infestans was verantwoordelijk voor de hongersnood in Ierland, eind negentiende eeuw. "Een epidemie van die omvang dient koste wat kost vermeden te worden", zegt Turkensteen. "Gebruik van minder kwetsbare aardappelrassen lijkt de beste oplossing. Zo'n zestig procent van het nationale areaal is nog beplant met vrij kwestbare rassen. Zeker op de zandgronden is vervanging op korte termijn aan te bevelen. De oosporen van de schimmel, die ontstaan na seksueel contact en besmetting veroorzaken, kunnen vier jaar in zanderige bodems overleven."

Weekblad voor Wageningen UR, 5 augustus 1999.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.