Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 14-10-2018

Onderzoek genmais voor keuzevrijheid

Actievoerders van Greenpeace zaaiden begin mei spinazie in een proefveld met genetisch gemodificeerde mais nabij Lelystad. De actie heeft het coexistentieproject van Bert Lotz, onderzoeker bij Plant Research International, niet in gevaar gebracht. 'Dit project is juist bedoeld om meer rationaliteit in de discussie over genetisch gemodificeerde organismen te krijgen.'

'Het is niet de bedoeling dat pollen van gengewassen terecht komen in ongemodificeerde planten en zorgen voor uitkruising', zegt Lotz. 'Daarom zijn er afspraken gemaakt over de minimale afstanden tussen percelen met gemodificeerde mais en mais voor de gentech-vrije markt (250 meter) en met mais die niet is geteeld voor de gentech-vrije markt (25 meter). We kijken op zes plaatsen in Nederland of die afstanden voldoende zijn.'

Lotz' project is volledig openbaar. De pers was dit voorjaar zelfs uitgenodigd bij het inzaaien. 'Brussel heeft deze genetisch veranderde mais al in 1998 goedgekeurd. Je mag hem verbouwen en kunt hem gewoon eten. Verderop staan percelen met onveranderde mais. Daarin willen we met DNA-assays gaan kijken hoeveel genetisch veranderde pollen er in slagen om uit te kruisen met de gewone mais.'

Niet lang nadat de proef begon, zaaiden actievoerders van Greenpeace het veld in met spinaziezaad. Greenpeace wijst op experimenten in Spanje, waaruit zou zijn gebleken dat 250 meter onvoldoende is om uitkruising tegen te gaan.

Lotz kent het rapport. 'De gegevens komen uit een meer anekdotisch onderzoek, waarbij niet duidelijk is over welke afstanden is gemeten. De ene hoge waarde was misschien een uitschieter. Neem je alle gegevens uit de officiele Spaanse proeven, dan blijkt dat de mate van uitkruising bij afstanden van 25 meter onder de Europese norm van 0,9 procent blijft.'

'We zijn niet voor of tegen transgene gewassen', benadrukt Lotz. 'Er zijn afspraken gemaakt om transgene en niet-transgene gewassen naast elkaar te verbouwen, zodat consumenten en bedrijven keuzevrijheid hebben. Dit onderzoek moet dat beleid onderbouwen.'

Kennis On Line, juli 2006.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.