Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 26-5-2019

Genomicsguldens gaan rollen

Er komt een speciale organisatie die de overheidsgelden voor genomicsonderzoek moet gaan verdelen. Directeur van het 'regieorgaan' wordt per 1 januari 2002 prof. dr. ir. Peter Folstar, nu nog lid van de raad van bestuur bij TNO en bijzonder hoogleraar in Wageningen. Folstar zal TNO verlaten, maar blijft in Wageningen. Het regie-orgaan krijgt onderdak bij de NWO.

Folstar moet de 416 miljoen gulden die Den Haag heeft gereserveerd voor genomicsonderzoek gaan verdelen over aanvragers, die onderzoeksvoorstellen over vijf thema's kunnen doen: bioinformatica, voeding en gezondheid, duurzame agrarische productie, infectieziekten en welvaartsziekten.

Wageningen UR is vooral op de eerste drie gebieden actief, de andere liggen in de aandachtsvelden van medische faculteiten en instellingen. Het regieorgaan gaat daarnaast ook de ontwikkeling van nieuwe apparatuur financieren.

Ook binnen Wageningen is het genomicsfront in beweging. Wageningen en Utrecht werken aan plannen om kostbare genomicsapparatuur samen te brengen in een centrum, zodat de onderzoekers dit efficienter kunnen gebruiken. Het nieuwe centrum gaat ook nieuwe kennis en technologie ontwikkelen.

Prof. dr. ir. Frans Kok van de sectie Humane voeding en epidemiologie van Wageningen Universiteit richtte twee jaar geleden, samen dr. ir. Jaap Keijer van Rikilt, het Centrum van Humane NutriGenomics op. Daarin werken Wageningse groepen, maar ook RIVM, Maastricht en TNO samen.

Volgens Kok begint de grote genomicsgeldstroom nu langzaam op gang te komen. "We zullen ons best doen om via het regieorgaan onderzoek van de grond te krijgen", zegt hij. "En we kijken natuurlijk ook naar de EU. Het zesde kaderprogramma komt eraan."

Hoewel Kok de stroomversnelling toejuicht, ziet hij ook schaduwkantjes. "Sommige mensen schuiven ineens overal aan tafel, nu ze weten dat er geld te halen is."

Weekblad voor Wageningen UR, 13 september 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.