Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 28-8-2018

Afstudeerscriptie Ethologie moet geheim blijven

Een afstudeerscriptie die pas over een half jaar publiek wordt, en als de opdrachtgever dat nodig vindt, alleen in een 'aangepaste versie' verschijnt. Op de Wageningse leerstoelgroep Ethologie gebeurt het. 'Ik zie het probleem niet', zegt begeleider drs Joanne van der Borg. 'We doen alles volgens de regels van Wageningen Universiteit.'

Op 26 april verzorgde een afstudeervakker een colloquium, dat officieel voor docenten en belangstellenden toegankelijk was, maar waarover verder niets naar buiten mag komen. Dat zegt de begeleider Van der Borg. 'De opdrachtgever van dit onderzoek wil dat de resultaten van dit onderzoek vertrouwelijk blijven, en wij willen niet dat de resultaten op dit moment openbaar worden. Dat kan onze opdrachtgever schade berokkenen, en bovendien onze relatie met de opdrachtgever.'

Het afstudeervak betrof een onderzoek voor het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF), een organisatie die blindengeleidehonden traint. Centraal in het onderzoek staat het eten van uitwerpselen door geleidehonden. Honden die dat gedrag vertonen zijn ongeschikt als geleidehond, omdat ze de uitwerpselen thuis vaak weer uitbraken. De afstudeerstudent probeert in het onderzoek een verband te vinden tussen persoonlijkheidskenmerken van de hond en het ongewenste gedrag.

Ethologen vermoeden dat stress tijdens de training het eten van uitwerpselen bevordert. Dat zou de KNGF niet goed uitkomen, omdat daardoor de bereidheid van vrijwilligers om de KNGF te helpen bij het trainen van honden zou doen verminderen.

Dr Ab Groen, hoofd van het departement Dierwetenschappen, heeft met de juristen van de universiteit besproken of het wel een goed idee is om de resultaten van afstudeervakken binnenskamers te houden. 'Vertrouwelijke afstudeervakken zijn niet tegen de regels en vinden in Wageningen regelmatig plaats. Overeenkomstig de regels maken we de resultaten binnen een half jaar openbaar. Zo geven we de opdrachtgever de tijd om patenten aan te vragen of de resultaten op zich in te laten werken.'

Toch heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om gegevens uit de scriptie te verwijderen, zegt Groen. 'Als er geheime, bedrijfsspecifieke gegevens in de scriptie staan, halen we die weg.'

Groen onderschrijft dat studenten ervan leren als ze hun resultaten in de openbaarheid brengen en commentaar van buitenstaanders krijgen. 'We ondervangen problemen die ontstaan door vertrouwelijkheid. Een open discussie kan ook plaatsvinden tussen studenten en onze docenten. Verder krijgen onze studenten door deze vertrouwelijke onderzoeken de kans om bij bedrijven en instellingen in de keuken te kijken. Ze leren bovendien omgaan met vertrouwelijkheid. Dat hoort nu eenmaal bij veel onderzoek.'

Liesbeth de Boer, de directeur van opdrachtgever KNGF, vertelt dat het afstudeerproject deel uitmaakt van een groter project dat in totaal zes jaar gaat duren. 'Dit afstudeervak is daar een stukje van. Als het project klaar is, maken we graag publiek wat er uit is gekomen. Maar zover is het nog niet. De student heeft een deelonderzoek gedaan waaruit je nog niets kunt afleiden.'

Weekblad voor Wageningen UR, 22 Juni 2005.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.