Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 15-7-2019

Wageningse plantenwetenschappers halen Nature Genetics

Nature Genetics publiceert over genetisch onderzoek naar mensen. Toch zijn Wageningse plantenonderzoekers er in geslaagd hun onderzoek naar de bloeitijd van de Arabidopsis in het high impact tijdschrift te publiceren. Hun werk is wellicht ook interessant voor wetenschappers die op andere terreinen actief zijn.

"Veel menselijke eigenschappen, zoals intelligentie, zijn complexe eigenschappen", legt de Wagenigse wetenschappers en co-auteur prof. Maarten Koornneef uit. "Er zijn meerdere genen bij betrokken, die in wisselwerking met de omgeving de uitkomst bepalen. Dat samenspel is zo complex, dat wetenschappers tot dusver maar weinig van die genen hebben kunnen ophelderen."

Bij planten is de bloeitijd zo'n complexe eigenschap. De Wageningers slaagden erin om een gen dat daarbij betrokken is in kaart te brengen. Met de software van het onderzoeksinstituut Plant Research International vergeleken ze het erfelijk materiaal van twee soorten Arabidopsis.

De ene soort komt voor in de Nederlandse duinen, de andere groeit op de Kaapverdische eilanden. De Nederlandse soort komt in bloei bij een andere daglengte dan de Kaapverdische variant. Dat komt door verschillen in vier genen. De onderzoekers wisten een van die genen bij beide soorten op te helderen. De ene variant van het gen laat planten bloeien bij korte, de andere bij lange dagen.

De opgehelderde genen zijn op zich al interessant voor veredelaars. Belangrijker is echter de fundamenteel-wetenschappelijke doorbraak. "Veredelaars werken maar weinig met eigenschappen die keurig op een gen zitten", aldus de hoogleraar. "De meeste eigenschappen zijn complex en erven niet makkelijk over. Maar we krijgen er grip op."

De eerste auteur van de studie is Salah El-Din-Assal. Hij is een van de tientallen aio's die de Egyptische overheid op dit moment in West-Europa laat promoveren. Het is dus door geld van Egyptische belastingbetalers dat deze doorbraak tot stand kon komen. "Daar voel ik me niet ongemakkelijk bij", zegt Koornneef. "Maar de Nederlandse overheid zou dat wel moeten zijn. De interesse voor dit soort onderzoek bij Westerse instellingen is gering."

Weekblad voor Wageningen UR, 7 februari 2002.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.