Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 22-11-2018

Duur vlees

Bereid je maar voor: in de niet eens zo verre toekomst wordt vlees 'oneindig' veel duurder. Dat zegt ex-landbouwminister Cees Veerman. De rijker wordende Chinezen en Indiers hebben niet meer genoeg aan een kommetje rijst, en believen vlees. De vraag stijgt, veevoer wordt duurder, en de vleesprijzen stijgen. Niets aan te doen. Of wel?

Ing. Jan Bolhuis van het LEI, Wageningen UR:

'Op de langere termijn klinkt het verhaal van Veerman heel aannemelijk. Maar als ik uitga van wat er op dit moment op de markt gebeurt, dan vind ik het niet zo eenvoudig om daar een eenduidige visie op te geven.

Als je kijkt naar de prijzen van het veevoer, dan zie je dat graan bijvoorbeeld de laatste jaren inderdaad duurder is geworden. Dat komt niet doordat de vraag naar graan in de Europese Unie sterk stijgt, maar door de droogte in sommige regio's. In Australie is de afgelopen dertien jaar al zeven keer de oogst deels mislukt door droogte. Het heeft misschien te maken met de klimaatverandering, dus het zou wel eens een structureel verschijnsel kunnen zijn.

In Amerika speelt dat een kwart van de mais nu wordt gebruikt voor de productie van bio-ethanol. Ook dat moet je relativeren, want dat wil niet zeggen dat al die maïs verloren gaat voor de veehouderij. Restproducten die vrijkomen bij de productie van bioethanol komen alsnog in veevoer terecht.

En dan heb je nog soja. In Brazilie zijn er nog steeds gronden die boeren in gebruik kunnen nemen. Het landbouwareaal kan zich nog verder uitbreiden en dat zou op korte termijn tekorten aan vooral eiwitrijke grondstoffen kunnen opvangen.

Belangrijker dan de landbouwkundige factoren is misschien de verandering van het Europese landbouwbeleid. Dat heeft de prijzen van agrogrondstoffen, en dus ook graan, lange tijd kunstmatig laag gehouden. Sinds 1980 bouwt Brussel die subsidies stapje voor stapje af. Nu de economie groeit, beginnen de grondstofprijzen ineens weer te stijgen. Dat is op zich volkomen logisch, maar dat verschijnsel hebben we op de agromarkt jarenlang niet gezien.'

Resource, 1 maart 2007.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.