Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 2-2-2020

Cholesterolgen CYP7A1 stelt teleur

Het gen dat de zojuist gepromoveerde dr Maaike Hofman onderzocht, gold lange tijd als een van de genen die bepalen of mensen een te hoog cholesterol hebben. Maar nu niet meer. De impact van het cholesterolgen CYP7A1 is volgens de Wageningse onderzoeker kleiner dan wetenschappers hebben gedacht.

'In de periode dat ik met dit onderzoek begon, dachten we dat het niet zo moeilijk zou zijn om aan de hand van je genen te bepalen welke gezondheidsrisico's je loopt', zegt Maaike Hofman. 'Maar uit mijn onderzoek blijkt dat het nog wel even zal duren voor we dat kunnen.'

Hofman wijdde zich in haar promotieonderzoek aan het gen dat een sleutelrol speelt in de afbraak van cholesterol. Het gen geeft levercellen de instructie om het enzym CYP7A1 aan te maken, dat cholesterol omzet in galzout.

Het lichaam scheidt galzouten via de ontlasting uit. Het is de belangrijkste manier waarop het lichaam zich ontdoet van cholesterol.

'Vijftien procent van de Nederlanders heeft een langzaam werkende variant van dat gen', zegt Hofman. 'Vandaar dat we verwachtten dat die groep ook meer van het 'slechte cholesterol' LDL in het bloed zou hebben. Maar toen we patienten met een verhoogd cholesterol vergeleken met mensen met een gezond cholesterol, vonden we geen verband.'

Wat de Wageningers wel vonden was dat mensen met de snelwerkende variant, waarvan ze juist gehoopt hadden dat die de hoeveelheid cholesterol in het lichaam verlaagde, wat meer triglyceriden in hun bloed hadden.

Een hoge concentratie triglyceriden is ongunstig, zegt Hofman. 'Het effect was klein. Maar het geeft wel aan dat de effecten van genen in het menselijk lichaam complexer zijn dan we denken. Waarschijnlijk hebben we allerlei mechanismen om defecten in genen op te vangen.'

Weekblad voor Wageningen UR, 28 april 2005.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.