Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 29-9-2018

Boer met schaamte meldt geen dierziekte

Het vakgebied van Armin Elbers en Clazien de Vos heet voluit Veterinaire epidemiologie en risicoanalyse. Het klinkt abstract, maar de bijdragen van deze onderzoekers van het Wageningse Centraal Veterinair Instituut (CVI) aan de Nederlandse economie zijn dat zeker niet.

Een van de dingen die Elbers en De Vos vorig jaar deden was dat ze hielpen Nederland voor te bereiden op de uitbraak van blauwtong. Ook voorzagen ze de meldingsplicht voor pluimveehouders van een wetenschappelijke basis. Verder berekenden ze dat de diervoedersector diermeel veilig aan kippen en schapen kan geven.

Ze ontdekten ook hoe de overheid veehouders kan overtuigen om uitbraken van dierziekten sneller te melden. 'Veehouders en dierenartsen wachten soms te lang met het melden van verschijnselen van dierziekten waarvoor een aangifteplicht geldt', vertelt Elbers. 'Dat is ongewenst, want daardoor krijgen ziekten meer kans om zich te verspreiden.'

'In een samenwerkingsproject met Rotterdamse psychologen hebben we onderzocht wat dierenartsen en veehouders ervan kan weerhouden om aangifte te doen. Met die kennis hoopten we te achterhalen welke maatregelen de kans op aangifte verhogen.'

Een belangrijke remmende factor die de onderzoekers naar boven haalden is de schaamte van de veehouder tegenover zijn collega's. Maakt hij melding, dan gaat niet alleen zijn bedrijf op slot, maar ook omringende bedrijven. Als dat gegrond is, zullen collega's daarvoor zeker begrip hebben, maar niet als het later loos alarm blijkt.

'Die angst om vals alarm te slaan maakt veetelers terughoudend', zegt Elbers. 'Je zou dat kunnen ondervangen door het gebruik van nieuwe technologie. Dankzij moleculaire diagnostiek hebben we nu binnen anderhalf etmaal uitsluitsel over een ziekteverwekker. We stellen daarbij ook voor om bij aspecifieke ziekteverschijnselen het gebied nog niet af te grendelen, en de kosten van het onderzoek niet door de boer, maar door het Diergezondheidsfonds te laten betalen.'

Positieve media-aandacht kan ook helpen, verwacht Elbers. 'Persberichten en artikelen in vakbladen en andere media zouden dierenartsen en veehouders die alarm slaan in het zonnetje moeten zetten', zegt Elbers. 'Dat is toch terecht? Ze voorkomen uiteindelijk veel schade en ellende.'

Kennis On Line, januari 2010.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.