Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 16-10-2019

Bioreactor maakt biogas van koeienmest en zonlicht

Een van de belangrijkste afvalproducten van Egypte omzetten in energie. Dat is het doel van de bioreactor die Egyptenaar Hamed El-Mashad heeft ontworpen op de sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit.

De reactor van El-Mashad werkt bij hoge temperaturen, aldus begeleider dr Grietje Zeeman van Milieutechnologie uit. "Het is een anaerobe reactor die natte en vaste koeienmest omzet in methaangas. Die omzetting verloopt sneller bij hoge temperaturen."

Er bestaan al verschillende reactoren die organisch afval bij hoge temperaturen omzetten in biogas. Het bijzondere van de reactor die El-Mashad in een samenwerkingsverband van de Wageningse secties Milieutechnologie en Agrotechniek heeft ontwikkeld, is dat hij zijn warmte opwekt met zonlicht. Warm water uit zonnecollectoren moet het reactorvat verwarmen.

El-Mashad ontwierp de reactor voor het platteland van Egypte, waar boeren mest in grote hoeveelheden produceren en de zon vaak schijnt. Feitelijk ontwierp de Egyptenaar twee reactoren: een die werkt op de drijfmest die moderne boeren produceren, en een die werkt op de vaste mest die het gros van de Egyptische boeren nog produceert.

Of het apparaat ook gebouwd gaat worden is nog maar de vraag, zegt Zeeman. "Als wij geen stappen ondernemen zie ik het er niet van komen", zegt ze. "We proberen nu fondsen te werven zodat we een prototype op laboratoriumschaal kunnen bouwen."

Hamad El-Mashad promoveerde 18 december aan Wageningen Universiteit bij prof. Gerard Bot, hoogleraar Technische natuurkunde, en prof. Gatze Lettinga, emeritus hoogleraar Anaerobe zuiveringstechnologie en hergebruik.

Weekblad voor Wageningen UR, 18 december 2003.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.