Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 17-7-2019

Bioassays niet nuttig in onderzoek biodiversiteit waterdiertjes

In onderzoek naar kleine ongewervelde waterdiertjes hebben onderzoekers weinig aan bioassays. Ze zeggen bijna niets over de verscheidenheid aan bodemdiertjes in de grote rivieren. Dat ontdekte dr Edwin Peeters van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Wageningen Universiteit.

Onderzoekers veronderstellen dat bioassays een goed beeld geven van de effecten van verschillende soorten verontreiniging tegelijk. In de assays stellen onderzoekers bijvoorbeeld watervlooien of muggenlarven bloot aan het slib van een rivierbodem, en kijken vervolgens wat er met de dieren gebeurt. Als ze dood gaan, minder hard groeien of nergens last van hebben, dan zegt dat iets over de verontreiniging.

Klinkt zinnig, maar de uitslagen van onderzoek met bioassays verklaren de soortenrijkdom op de rivierbodem voor nog geen twee procent, ontdekte Peeters. "Niet veel", oordeelt de onderzoeker. "Met klassieke gegevens, over de concentraties van verontreinigende stoffen, verklaarden we ongeveer veertien procent."

Peeters' gegevens waren verzameld door het overheidsinstituut voor rivierbeheer RIZA. Die onderzocht in de jaren negentig het rivierengebied tussen het Hollands Diep en de Biesbosch om te achterhalen hoe het waterleven ervoor stond. Peeters, die gespecialiseerd is in het beoordelen van aquatische ecosystemen, analyseerde de gegevens met statistische technieken. De resultaten verschenen onlangs in de Environmental Toxicology and Chemistry.

Het is voor de eerste keer dat de impact van schadelijke stoffen op het bodemleven in cijfers is uitgedrukt. Die cijfers zijn niet geruststellend. "Uit de analyses blijkt dat het bodemleven onder druk staat", zegt Peeters. Vooral PAK's en zware metalen, maar ook olie en PCB's eisen hun tol. "Als we echt streven naar een duurzaam ecosysteem, dan zullen we toch iets aan die verontreiniging moeten doen."

Weekblad voor Wageningen UR, 14 februari 2002.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.