Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 6-9-2018

Bijzondere koppen van Jut

Van alle universiteiten, schreef de Volkskrant op 17 april, heeft Wageningen de meeste hoogleraren uit het bedrijfsleven. Bijna veertig procent van de Wageningse hoogleraren stond op de loonlijst van een bedrijf of een andere maatschappelijke organisatie. Die hoogleraren gebruiken hun academische titel om de maatschappelijke opinie te beïnvloeden, aldus het dagblad.

De krant noemde daarbij Toon van Hooijdonk, Wagenings hoogleraar Zuivelkunde, die na zijn benoeming het nieuws haalde met zijn uitspraak dat melk 'onmiskenbaar gezond' was. Daarbij verzuimden de media te vermelden dat de hoogleraar tevens onderzoeksdirecteur bij Campina was.

Belangenverstrengeling, aldus de Volkskrant.

Dat is de ene kant van het bijzondere hoogleraarschap. Er is ook nog een andere. Van Hooijdonk publiceerde onder meer over eigenschappen van de melkbestanddelen lactoferrine en lactoperoxidase, en de invloed van genen op de melksamenstelling. Specialistisch onderzoek, dat alleen gebeurt binnen bedrijven die baat hebben bij dergelijke kennis - en er maar een fractie van publiceren. Via Van Hooijdonk kan die bijzondere kennis alsnog doorstromen naar aio's en studenten. Veel bijzondere hoogleraren als Van Hooijdonk, maar ook bijvoorbeeld zijn collega Bert Urlings van VION, staan in Wageningen bovendien bekend als goede begeleiders.

Over die kant van het bijzondere hoogleraarschap hoor je maar weinig. Maar helemaal niets hoor je over de schunnige bedragen die de werkgevers van de bijzondere hoogleraren moeten afdragen aan de universiteiten. Of de bij vlagen genante waslijst van eisen waaraan de bijzondere hoogleraren moeten voldoen – ik vertel hier maar even door wat je off the record op Wageningse recepties kunt opvangen - terwijl daar op de keper beschouwd alleen een klein kamertje, een stoel en een bureau tegenover staat.

De ophef over bijzondere hoogleraren is terecht, maar ook selectief. De vingers wijzen nu eenzijdig naar de 'foute' wetenschappers uit het bedrijfsleven. Maar de partij die ze binnenhaalt, van ze profiteert, grof aan ze verdient en ze vervolgens in discussies over het bijzondere hoogleraarschap alle klappen laat opvangen, blijft buiten schot.

Voedingsmiddelen Industrie, 16 mei 2008.

Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.