Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 17-6-2019

Alterra scheurt uit jasje

Medewerkers van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra zijn door hun afdelingshoofden gepolst of ze buiten het Alterragebouw zouden willen werken. Alterra kampt al geruime tijd met een groeiend tekort aan werkruimte, en het wordt nog erger. Binnenkort zullen immers de mensen van onderzoeksinstituut Ilri, dat nu nog aan de Ritzema Bosweg zit, bij Alterra intrekken.

De onderzoekers die eventueel ook elders zouden willen werken, kunnen terecht in het nog te bouwen pand van Alterradochter Wageningen Software Labs (W!SL). Daar is nog plaats voor 28 Alterranen. Van de 114 werkplaatsen zijn er al dertig gereserveerd voor W!SL en 56 voor Biometris. Biometris is het samenwerkingsverband tussen de leerstoelgroep Wiskunde en het Centrum voor Biometrie en Wiskunde van Plant Research International.

Het is niet voor de eerste keer dat Alterra kampt met een tekort aan ruimte. Twee jaar eerder verbouwde het instituut zijn laboratoria om nieuwe werkruimten te creeren.

Weekblad voor Wageningen UR, 11 oktober 2001.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.